Floating Contact Form Portlet
Wydawca treści

Powrót Poufna Linia

W przypadku, gdy nie jesteś pewien, czy etyczne zasady biznesowe zostały lub mogą zostać naruszone, zawsze możesz skorzystać z Poufnej Linii Kuehne+Nagel.

Poufna Linia

Jesteśmy jednym z wiodących dostawców usług logistycznych na świecie. Kluczem do naszego sukcesu jest uczciwość wobec naszych współpracowników, klientów, partnerów biznesowych, akcjonariuszy oraz społeczeństwa.
Jeśli chcesz zgłosić problem, kliknij na poniższy przycisk, aby uzyskać dostęp do Poufnej Linii dla Kuehne+Nagel.


Polityka zakazu działań odwetowych

Każdy, kto zgłasza wątpliwości w dobrej wierze, nie powinien obawiać się  działań odwetowych i będzie chroniony przez Kuehne+Nagel oraz  krajowe prawo. Jednakże, świadome zgłaszanie fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji może pociągać za sobą negatywne konsekwencje.