Floating Contact Form Portlet
Asset Publisher

Back Technologia blockchain w branży logistycznej

Content available in Polish only.

Blockchain to zdecentralizowana i rozproszona baza danych. Cechuje ją stale rosnąca ilość informacji, które są pogrupowane w bloki oraz przechowywanych w chronologicznym porządku. Technologia powstała na potrzeby cyfrowej waluty BITCOIN, jednak znajduje coraz więcej zastosowań w różnych dziedzinach gospodarki.

Wysoki poziom bezpieczeństwa technologii Blockchain doceniają instytucje państwowe, proponując wprowadzenie tożsamości cyfrowej. Pozwala to na posługiwanie się elektronicznym dowodem tożsamości. Jest ona również używana w branży finansowej przy reemisji czy też przesyłaniu pieniędzy. A jak to wygląda w branży logistycznej?

Jakie są główne zalety technologii blockchain?

  • Nieograniczona moc przetwarzania dużych zbiorów danych
  • Bezpieczeństwo przesyłanych danych
  • Poufność oraz transparentność danych dot. przepływu towarów
  • Trwałość, konstrukcja sieci jest odporna na wszelkie uszkodzenia i próby usunięcia danych
  • Dane zapisywane w bloku są niezmienne, ich historia dostępna jest do pobrania przez każdego użytkownika sieci
  • Technologia blockchain znajduje swoje zastosowanie m.in. w logistyce dużych zakładów produkcyjnych
  • Udoskonala rozwiązania technologiczne, które są później implementowane w postaci nowych funkcjonalności w aplikacjach cyfrowych firmy.

Jak firma logistyczna może wykorzystać możliwości technologii blockchain?

Objęcie należytą opieką każdego realizowanego serwisu to nie tylko dostarczenie towaru z punktu A do B. Firmy transportowe odpowiedzialne są także za zapewnienie prawidłowego przebiegu usługi od strony formalnej. W Kuehne+Nagel wykorzystujemy technologię blockchain na dużą skalę. Daje to nadawcom towarów większą wygodę świadczenia usług, przyspieszoną komunikację i administrację, uproszczone procesy oraz znacznie dokładniejsze śledzenie towarów i lepsze zarządzanie informacjami dot. wysyłki.

Kuehne+Nagel postanowiło powiązać technologię blockchain z wprowadzeniem obowiązkowej deklaracji VGM (Verified Gross Mass). Od 2016 r. wszystkie kontenery muszą zostać zweryfikowane przed załadunkiem na statek ze względu na zadeklarowaną masę. Dlatego też, wszystkie informacje i dane o wysyłce przesyłane za pośrednictwem portalu VGM i są przechowywane w specjalnej aplikacji online. Interfejs blockchain umożliwia dalszą precyzyjną wymianę danych z osobami trzecimi (armatorami i Klientami). W związku z tym nie są już potrzebne żadne inne kanały komunikacji (e-mail, telefon, dokumenty, drukarki, faksy, listy przewozowe itp.).
Minimalizuje to błąd ludzki, koszty pracy ręcznej i czas administracyjny.

Kuehne+Nagel opracowało rozwiązanie, które ściśle spełnia dzisiejsze rygorystyczne wymagania rynku dotyczące poufności i prywatności danych. Dzięki temu, blockchain jest naturalnym narzędziem pracy i aplikacją dla przyszłości logistyki. Ponadto, cyfrowo udostępniane dane o wysyłce dostarczają 100% dowodów na jakiekolwiek manipulacje w łańcuchu blockchain. Proces ten zwiększa wydajność i przejrzystość handlu międzynarodowego. Wszystkie dane transakcji są przechowywane w łańcuchu bloków i, w odniesieniu do prywatności i poufności, są merytorycznie szyfrowane maszynowo. Są one dostępne tylko dla tych, którzy są upoważnieni i biorą udział
w transakcji biznesowej.

Lista wyzwań związanych z wdrażaniem i stosowaniem blockchain w logistyce nadal jest długa. Rozwiązanie dla portalu VGM pozwala firmie wykorzystać ogromny potencjał tej technologii w realnych środowiskach produkcyjnych i logistycznych - przy setkach tysięcy transakcji miesięcznie. Pełny potencjał blockchain i jego zalety można odczuć we wszystkich ogniwach łańcucha, czy to w produkcji, dostawach czy
w relacjach z konsumentami.

Zastosowanie technologii blockchain pozwala także na wyeliminowanie potrzeby drukowania tak dużej ilości dokumentów. Już teraz przynosi to oszczędności na skalę setek milionów USD rocznie. Warto zwrócić uwagę na społecznie odpowiedzialną cechę technologii blockchain, która eliminuje potrzebę produkowania ogromnego nakładu papierów, dotąd będących nieodłączną częścią procesu.

Firma Kuehne+Nagel w ramach współpracy na zasadach konsorcjum z firmami AB InBev, Accenture, APL, oraz europejską organizacją celną (European Customs Organization) z sukcesem przetestowało rozwiązanie blockchain.

Konsorcjum sprawdziło rozwiązanie, w którym dokumenty nie są już wymieniane fizycznie lub cyfrowo, ale zamiast tego odpowiednie dane są udostępniane i rozpowszechniane za pomocą technologii blockchain. Globalna logistyka towarów w ramach takich branż jak motoryzacja, handel detaliczny czy towary konsumpcyjne często wymagają ponad 20 różnego rodzaju dokumentów, z których wiele nadal jest w formie papierowej. Co więcej, w tych dokumentach można replikować do 70% danych.

Każda organizacja uczestnicząca w testach reprezentowała określonego interesariusza w procesie wysyłki: AB InBev reprezentował typowego eksportera, APL wniósł swoją rolę jako firma wysyłająca, Kuehne+Nagel wskazała kierunek wymagań dla spedytora, a europejska organizacja celna przedstawiła wymogi regulacyjne dotyczące ładunku. Accenture zapewnił wiedzę technologiczną i konsultingową
w zakresie technologii blockchain i opracował architekturę techniczną niezbędną do obsługi tego rozwiązania.

Źródło: www.namiary.pl/2018/04/04/logistyczny-blockchain/