Wydawca treści

Reklamacje

Chcesz złożyć reklamację? Dowiedz się jak to zrobić.

Przykro nam jeżeli nasza usługa nie spełniła Państwa oczekiwań lub towar uległ uszkodzeniu. W takiej sytuacji mogą Państwo zgłosić reklamację. Poniżej znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, dotyczące procedury składania reklamacji oraz druk reklamacyjny do pobrania.


Najczęściej zadawane pytania

Reklamacja jest roszczeniem złożonym w formie pisemnej, związanym z uszkodzeniem, utratą lub ubytkiem w przesyłce, powstałymi w czasie od przyjęcia przesyłki do transportu, aż do jej wydania lub opóźnieniem w dostawie przesyłki. Reklamacja może być także roszczeniem związanym z różnicami inwentaryzacyjnymi.

Dla skutecznego zgłoszenia reklamacji konieczne jest wysłanie przez klienta formularza reklamacyjnego wraz z wymaganą dokumentacją na adres mailowy wskazany u dołu formularza. Wymagania techniczne wskazane są na końcu formularza reklamacyjnego.

  • dokument potwierdzający zawarcie umowy (oferta, umowa, zlecenia)
  • protokół szkody

  • faktura handlowa towarzysząca przesyłce (nie dot. opóźnienia)

  • korekta faktury handlowej (nie dot. opóźnienia)

  • list przewozowy

  • istotna dla sprawy korespondencja elektroniczna

  • zdjęcia reklamowanej przesyłki (nie dot. opóźnienia)

  • dokument potwierdzający utylizację – w przypadku całkowitego uszkodzenia przesyłki

Jest to dokument (oświadczenia), który określa m.in. rodzaj, okoliczności powstania oraz rozmiar szkody. Jest dokumentem dwustronnym, spisanym przez odbiorcę i kierowcę dostarczającego przesyłkę.
 

Spisanie protokołu szkody w obecności kierowcy nie jest reklamacją, lecz jedynie wniesieniem zastrzeżeń do stanu przesyłki.

Bez dosłania dokumentów o których mowa w punkcie 4 reklamacja nie zostanie rozpatrzona. W szczególnych przypadkach Kuehne+Nagel Sp. z o.o.  ma prawo żądać dodatkowych dokumentów, koniecznych do rozpatrzenia reklamacji.

SDR – to jednostka walutowa o charakterze pieniądza bezgotówkowego, związana z międzynarodowym przewozem drogowym towarów. Kurs SDR jest ogłaszany w Tabeli A kursów średnich walut obcych (kod waluty XDR).

Reklamacja może zakończyć się decyzją pozytywną bądź też odmową wypłaty. Decyzję wysyłane są drogą mailową na adres wskazany przez klienta w formularzu reklamacyjnym.

W przypadku decyzji pozytywnej konieczne jest wstawienie noty obciążeniowej przez klienta i przesłanie jej oryginału na adres pocztowy Spółki.