Floating Contact Form Portlet

Wydawca treści

Dodatek inflacyjny

W związku z niestabilną sytuacją inflacyjną oraz dynamicznym wzrostem wynagrodzeń, wpływającymi bezpośrednio na koszty świadczenia usług, Kuehne+Nagel stosuje dodatek inflacyjny.

Jest to mechanizm pozwalający na bieżąco dostosowywać poziom oferty do zmieniających się warunków. Wartość wskaźnika jest indeksowana co miesiąc, w oparciu o dane GUS. Wysokość dodatku w bieżącym miesiącu, jak również jego elementy składowe, podaje poniższa tabela.

Aktualny dodatek inflacyjny (styczeń 2023 r.)