Wydawca treści

Dodatek inflacyjny

Od dnia 1 lutego 2021 r. obowiązuje inna wysokość dodatku inflacyjnego.

Wysokość dodatku inflacyjnego od lutego 2021 r. wynosi 3,11%.

Dodatek inflacyjny dodatkowo, oprócz wcześniej wdrożonego dodatku regulującego zmiany cen paliw, uwzględnia zmiany wynikające z poziomu inflacji i wzrostu kosztów wynagrodzeń.

Indeksacja dodatku paliwowego pozostaje niezmiennie miesięczna, natomiast składowe dotyczące inflacji oraz zmian w poziomie wynagrodzeń będą indeksowane dwa razy do roku - co sześć miesięcy.

Mając na uwadze transparentność w zmianach cen usług, wynikających z czynników niezależnych od Kuehne+Nagel, zdecydowaliśmy o przedstawieniu Państwu metodologii obliczania dodatku inflacyjnego.