Wydawca treści

Dodatek inflacyjny

W związku z niestabilną sytuacją inflacyjną oraz dynamicznym wzrostem wynagrodzeń w 2021 r., jesteśmy zmuszeni wprowadzić nowy sposób liczenia dodatku inflacyjnego.

Pozwoli on szybciej i bardziej precyzyjnie reagować na zmieniającą się rzeczywistość. Podobnie jak pozostałe dodatki: FAF i CAF, dodatek inflacyjny będzie indeksowany co miesiąc, w oparciu o dane GUS. 

Skumulowana wartość dodatku inflacyjnego, składająca się z dwóch poniższych czynników zostaje wliczona do podstawy stawki.

1. Odzwierciedlenie wzrostu kosztów w roku 2020 vs. 2019
2. Odzwierciedlenie wzrostu kosztów w okresie I – IX 2021 r. vs. I – IX 2020 r.

Celem zmiany jest doprowadzenie do urealnienia stawek, co umożliwi bieżące, comiesięczne reagowanie na zmieniające się koszty. Wartość dodatku na kolejne miesiące będzie kalkulowana w oparciu o comiesięczne dane GUS i będzie publikowana na stronie internetowej, w Strefie Klienta, zawsze na kilka dni przed rozpoczęciem miesiąca, w którym będzie obowiązywała.

Nowa formuła dodatku zostaje wprowadzona od 8 listopada 2021 r.; jego wartość w listopadzie wynosi 0%. 

Opisany mechanizm oraz zmieniona wysokość dodatku ma zastosowanie wyłącznie dla nowych ofert, generowanych od 8 listopada 2021 r. Dla wcześniejszych wycen w mocy pozostaje wartość dodatku widniejąca w Państwa ofertach. 

Aktualny dodatek inflacyjny (styczeń 2022 r.)


(kliknij, aby powiększyć)

Dodatek obowiązujący dla ofert wystawionych przed 8 listopada 2021 r.:


(kliknij, aby powiększyć)