Wydawca treści

Rozwiązanie dla odprawy celnej po Brexicie

Wielka Brytania formalnie opuściła UE 31 stycznia 2020 r. Wraz z zakończeniem okresu przejściowego formalności celne stały się obowiązkowe. Niezależnie od tego, co określa Umowa o handlu i współpracy UE-Wielka Brytania, formalności celne są wymagane w przypadku wszystkich towarów przekraczających granice między UE a Wielką Brytanią.

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą i chcesz przewozić z nami towary między Polską a Wielką Brytanią, możemy również zrealizować dla Ciebie odprawę celną.

Spraw, aby odprawa celna po Brexicie przebiegała bezproblemowo.

Aby uniknąć niepotrzebnych opóźnień, zakłóceń na granicy lub utrudnień dostaw, dla naszych obecnych oraz przyszłych klientów, którzy planują zrealizować z nami transport przygotowaliśmy rozwiązanie, które pomoże pokonać złożoność procesu odprawy celnej.

Automatyzując procedury celne eksportowe i importowe na wczesnym etapie, ułatwiamy zbieranie danych. W ten sposób Twoje dane celne są gotowe do odprawy na granicy UE i Wielkiej Brytanii, podczas gdy Twoje przesyłki są już w drodze.

 

Proste i przejrzyste, dzięki czemu możesz skupić się na swoim biznesie.

Jak to działa? Przetwarzając cyfrowo dane eksportowe od eksportera, zbierając dane importowe od importera i łącząc je w celu utworzenia deklaracji eksportowej i importowej, spełniasz wymagania UE i Wielkiej Brytanii. Nasze rozwiązanie spełnia również dodatkowe wymagania dotyczące komunikatów bezpieczeństwa i ochrony potrzebnych przy każdej przesyłce.

 

Służby celne UE i Wielkiej Brytanii po Brexicie


Nawet przy obowiązywaniu umowy o handlu i współpracy między UE a Wielką Brytanią wszystkie przepływy towarów  podlegają procedurom celnym.

Aby uprościć formalności celne, rząd Wielkiej Brytanii wprowadził „etapowe podejście” do importu do Wielkiej Brytanii. Na tej podstawie brytyjscy importerzy mają możliwość wwozu towarów niekontrolowanych w ramach tzw. procedury celnej frachtu uproszczonego (CFSP), co równoważy konieczność zgłoszenia pełnej deklaracji granicznej do 31 grudnia 2021 r.

Jakie zmiany wkrótce nadejdą?:

Od 1 stycznia 2022

 • Importowe deklaracje celne wymagane dla wszystkich towarów i odroczone odprawy nie są już możliwe
 • Kontrole celne przywozu z UE
 • Usługa przemieszczania pojazdów towarowych (GVMS) obowiązkowa w przypadku importu do Wielkiej Brytanii
 • Wstępne zgłoszenie produktów pochodzenia zwierzęcego (POAO) i kontrole dokumentów w brytyjskim systemie IPAFFS

Od 1 lipca 2022 r.

 • Deklaracje bezpieczeństwa i ochrony (ENS) wymagane dla wszystkich importów z Wielkiej Brytanii
 • Eksportowe świadectwo zdrowia wymagane dla POAO
 • Wstępne zgłoszenie produktów sanitarnych i fitosanitarnych w brytyjskim systemie IPAFFS
 • Kontrole fizyczne w punktach kontroli granicznej pod kątem zwierząt i POAO oraz roślin i produktów roślinnych

Ponadto przedsiębiorcy mogą nadal korzystać z mechanizmu odroczonego podatku VAT, zgodnie z którym VAT od importu musi być tylko rozliczony, ale nie zapłacony w momencie wjazdu do Wielkiej Brytanii.

Jeśli towary są zgodne z regułami pochodzenia (ROO), zerowe taryfy mają zastosowanie zarówno do UE, jak i Wielkiej Brytanii. Importer jest zobowiązany do udowodnienia preferencyjnego pochodzenia za pomocą „Oświadczenia o pochodzeniu” dostarczonego przez eksportera lub dokumentów spełniających kryteria określone przez „Wiedza importerów”.


Jeżeli jesteś naszym klientem lub planujesz zrealizować z nami swój transport towarów, możemy również obsłużyć Twoje brytyjskie zgłoszenia celne. Oto, czego od Ciebie potrzebujemy:

Aby upoważnić Kuehne+Nagel do działania jako Twój bezpośredni przedstawiciel przy wypełnianiu zgłoszeń celnych, zwanych również upoważnieniem należy wypełnić pełnomocnictwo (wystarczy wypełnić tylko raz).

Numer Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (EORI) jest warunkiem niezbędnym do dokonania odprawy celnej towarów w Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii.

Numer EORI nadawcy i odbiorcy to dwa różne numery. Oba obowiązkowo muszą zostać podane przy dokonywaniu odprawy celnej w imporcie i eksporcie.

Jeżeli nadawca samodzielnie sporządza deklaracje eksportową, należy podać numer MRN zgłoszenia wywozowego (EAD) w zleceniu transportowym oraz przekazać dokumenty kierowcy.

Jeśli nadawca samodzielnie sporządza deklarację eksportową, należy podać numer  (MRN) zgłoszenia wywozowego (EAD) – który należy umieścić w zleceniu transportowym – i przekazać  dokument firmie Kuehne+Nagel.

Podanie warunków, wartości, ilości i opisu towarów. Cła i podatek od wartości dodanej są obliczane na podstawie wartości towarów i waluty.

Międzynarodowa nomenklatura jednolitej klasyfikacji produktów czyli Zharmonizowany System Oznaczania i Kodowania Towarów.

 • W języku krajowym, korespondujący z podanym kodem HS
 • Waga brutto / netto i liczba / rodzaj opakowań

Wartość pieniężna towarów i waluta do obliczania należności celnych i podatku VAT.

Warunki Incoterms uzgodnione z partnerami biznesowymi, które określają, kto jest odpowiedzialny za odprawę celną i związane z nią koszty.

 • Border Operating Model określa opcje importowe do Wielkiej Brytanii, które muszą być potwierdzone i zainicjowane przed dokonaniem eksportu z UE
 • W przypadku pełnego zgłoszenia importowego, aby wjechać do Wielkiej Brytanii konieczne jest podanie numeru zgłoszenia importowego UK: ENO
 • W przypadku zgłoszenia w ramach ułatwień w UK, konieczne jest podanie numeru EORI importera w Wielkiej Brytanii
 • Jeżeli odprawa importowa odbywa się bez pośrednictwa Kuehne+Nagel, prosimy podać numer ENO wraz ze zleceniem transportowym

Chcesz zrealizować z nami transport?

Skontaktuj się z naszym ekspertem

Możemy również obsłużyć Twoje zgłoszenie celne, gdy przewozimy Twoje towary.

Wyślij zapytanie