Wydawca treści

null Koronawirus (COVID-19) - Najnowsze informacje

Na tej stronie znajdziesz nasze aktualizacje dotyczące sytuacji związanej z COVID-19 oraz ich globalnego i regionalnego wpływu na transport lotniczy, morski i drogowy.

7 lipca 2021 r. 

Zmiany  w sekcji: Wpływ na logistykę morską Azja i Pacyfik.

Po dziewięciu miesiącach nadal znajdujemy się w stanie globalnej pandemii, ale widzimy, że wiele obszarów wraca do normalności opartej na nowych zasadach. Zachowujemy czujność we wszystkich naszych biurach i działaniach oraz uważnie monitorujemy rozwój sytuacji na całym świecie.

Bardziej niż kiedykolwiek widzimy znaczenie nieprzerwanych łańcuchów dostaw i rolę, jaką przemysł logistyczny odgrywa dla całego społeczeństwa. W Kuehne+Nagel bardzo poważnie podchodzimy do naszej odpowiedzialności. Jesteśmy wdzięczni za pozytywne opinie, które otrzymujemy każdego dnia od klientów, których obsługujemy. To motywuje wszystkich zaangażowanych - kierowców ciężarówek, pracowników magazynów, specjalistów transportu morskiego, lotniczego i drogowego oraz kierownictwo - do dalszego spełniania naszych obietnic.

Nawet jeśli pandemia wciąż wpływa na wiele aspektów naszego życia, branża logistyczna przystosowała się do nowych okoliczności. Informujemy, że będziemy publikować aktualizacje tej strony internetowej tylko wtedy, gdy będą dostępne ważne wiadomości i informacje związane z rozwojem sytuacji.

W dalszym ciągu koncentrujemy się na ochronie zdrowia i bezpieczeństwa naszych pracowników oraz zapewnieniu, aby operacje naszych klientów przebiegały tak płynnie, jak to możliwe. Regularnie udzielamy naszym współpracownikom szczegółowych informacji, aby mogli wspierać naszych klientów najbardziej aktualnymi i odpowiednimi poradami. Jeśli potrzebujesz więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Kuehne+Nagel.


Informacje ogólne

Zdrowie i bezpieczeństwo naszych klientów i pracowników pozostaje naszym najważniejszym priorytetem. Wszystkie biura Kuehne+Nagel wprowadziły działania zgodne z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia.

W związku z tym, że poszczególne regiony różnią się poziomem rozprzestrzeniania się  i konsekwencji COVID-19 odpowiednio dostosowujemy nasze środki, aby zachować ciągłość operacyjną. Zobowiązanie Kuehne+Nagel do działania w warunkach COVID-19 obejmuje odpowiedzialność po stronie kierownictwa za dostosowanie miejsc umożliwiających dystans społeczny, rozłożone harmonogramy pracy, bezpieczne dojazdy, częstą dezynfekcję, procedury czyszczenia i wiele innych.

Nasi pracownicy biurowi  z powodzeniem pracują z domów, jeśli okoliczności tego wymagają.

W odniesieniu do ryzyka przeniesienia wirusa na paczkach i paletach, które otrzymujemy i dostarczamy, uważane jest ono za niskie, zgodnie z opinią WHO: „Ryzyko zarażenia wirusem, który powoduje COVID-19 za pośrednictwem paczek, które zostały przewiezione i wystawione na działanie różnych warunków atmosferycznych i temperatury jest niskie."

Jako globalna firma logistyczna regularnie mamy do czynienia z zakłóceniami łańcucha dostaw. Stale dostosowujemy nasze globalne standardy zarządzania ciągłością działania i testujemy nasze plany ciągłości działania w odniesieniu do różnych scenariuszy kryzysowych.

Są one zaprojektowane w celu ochrony bezpieczeństwa naszych pracowników oraz zapewnienia nieprzerwanej obsługi naszych klientów.

W odniesieniu do skali efektu COVID-19 przeprowadzamy nowe i ciągłe oceny ryzyka, analizy wpływu na działalność oraz wdrażamy nowe środki i planu zapobiegawcze.

Wszystkie kraje ustanowiły krajowe zespoły reagowania w celu przygotowania się lub aktywacji tych planów.

Tam, gdzie krajowe zespoły zarządzające uznają to za stosowne i gdy wymagają tego decyzje rządowe, stosujemy środki zapobiegawcze, które obejmują kontrolę temperatury pracowników i gości (w ramach parametrów określonych lokalnie obowiązującymi przepisami prawa, takimi jak przepisy o ochronie danych), oświadczenia własne, elastyczne ustalenia dotyczące pracy, opcje pracy z domu, odkażanie naszych biur i placówek oraz zapewnianie podstawowych produktów higienicznych w miejscach pracy.

Standardowe procesy zostały również zdefiniowane w przypadku zarażenia personelu lub narażenia go na kontakt z zarażonymi osobami.

Dzielimy się wytycznymi sanitarnymi z naszymi dostawcami, aby zapewnić większą świadomość w łańcuchu dostaw.

Kierowcy przybywający po odbiór towaru lub realizujący dostawy są informowani o wymaganych procedurach sanitarnych, a tam, gdzie jest to dozwolone,proszeni o wypełnianie oświadczeń własnych.

Wdrożyliśmy globalne ograniczenia dotyczące podróży, a spotkania zewnętrzne i wewnętrzne są prowadzone albo jako wideokonferencje, albo tylko w obecności niewielkiej liczby uczestników przestrzegających zaleceń dotyczących dystansu społecznego wydanych przez organy zdrowia publicznego.

Ogólna sytuacja w naszych regionach

Przy obecnych przepisach rządowych związanych z COVID-19 dotyczących m.in.przemieszczania się, naszym głównym celem pozostaje dbanie o interesy naszych klientów, a nasze operacje logistyczne w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Meksyku pozostają w pełni operacyjne. W każdym z naszych magazynów i biur w Ameryce Północnej wdrażane są środki ochronne, zapewniające bezpieczeństwo i zdrowie naszych pracowników, kontrahentów i partnerów biznesowych. W miarę pojawiania się problemów nasz zespół jest przygotowany również na alternatywne rozwiązania, aby utrzymać ciągłość biznesu.

Wciąż koncentrujemy się na dbaniu o biznes naszych klientów, a nasze operacje logistyczne działają kompletnie w całym regionie. Funkcjonują również porty, ale mogą wystąpić opóźnienia w terminalach z powodu zmniejszonej liczby personelu i skróconych godzin pracy.

Widzimy średni wpływ na dostępność sprzętu - zwłaszcza kontenerów chłodniczych. Brazylia nadal znajduje się częściowo w kwarantannie, powracając do funkcjonowania na różnych etapach zgodnie z wytycznymi rządowymi. W regionie andyjskim  transport drogowy również funkcjonuje normalnie z ograniczeniami w niektórych obszarach.

Ogólnie liczba potwierdzonych przypadków zakażeń w Europie nieznacznie wzrosła od lipca. Większość krajów wykazuje pozytywny trend, podczas gdy w innych rządy wprowadziły surowe środki mające na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa.

Wszystkie oddziały Kuehne+Nagel ustaliły zasady higieny i dystansu społecznego, aby chronić pracowników i partnerów biznesowych wchodzących do naszych obiektów. Oceny ryzyka są przeprowadzane na bieżąco, a najlepsze praktyki są z powodzeniem udostępniane i wdrażane w organizacji. Znaczna część klientów wyraziła wdzięczność za doskonały poziom świadczonych usług pomimo sytuacji kryzysowej i zakłóceń infrastruktury na danych rynkach.
 

Wraz z ponownym otwarciem gospodarki w niektórych krajach odnotowuje się pojawienie kolejnych przypadków COVID-19.

Różne rządy ponownie wprowadzają lub wzmacniają środki ochrony. Nadal czuwamy nad sytuacją i odpowiednio dostosowujemy sposób pracy, aby pozostał bez wpływu na ciągłość operacyjną. Planowany jest  powolny powrót pracowników do miejsca pracy, z uwzględnieniem utrzymującej się niestabilnej sytuacji.

W miejscu pracy wdrażane są środki dotyczące bezpiecznej odległości i inne bieżące środki zapobiegawcze w celu zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy.

W różnym natężeniu nasi koledzy wracają do biur i / lub magazynów w ramach nowych, ścisłych procedur opartych na lokalnych ocenach ryzyka, możliwościach i wytycznych rządowych. Kraje są w pełni operacyjne, z pewnymi opóźnieniami i alternatywnymi procedurami ze względu na ograniczenia rządowe.

Wpływ na logistykę morską

Sytuacja w każdym kraju zmienia się codziennie, gdy władze zwiększają lub łagodzą ograniczenia.

Ogólna sytuacja w krajach stała się bardziej stabilna i przewidywalna, a na całym świecie wpływ COVID-19 zmniejsza się z tygodnia na tydzień. Dostępność sprzętu i przestrzeni towarowej nadal mają wpływ na ogólną sytuację.

Nasi lokalni eksperci są do Państwa dyspozycji, aby pomóc i wesprzeć w spełnieniu określonych wymagań.

Nasze operacje morskie w pełni funkcjonują przy minimalnym wpływie konieczności pracy zdalnej.

Z powodu zmniejszenia operacji na statkach niektóre porty lub terminale skróciły dni lub godziny pracy. Jednak ładunki wciąż napływają do USA i Kanady. 

Meksyk przedłużył lockdown, który wpływa na połączenia śródlądowe z portów.

Aktualnie nie obowiązują żadne poważne ograniczenia dotyczące logistyki morskiej. Biura nadal działają, choć liczba pracowników jest ograniczona lub pracują oni zdalnie. Porty są otwarte, dostrzegane są korki i opóźnienia w terminalach spowodowane zmniejszeniem liczby pracowników, skróconymi godzinami pracy i wprowadzonymi lokalnymi środkami w zakresie kwarantanny. Widzimy średni wpływ na dostępność towarów - głównie w przypadku kontenerów chłodniczych.

W Brazylii porty działają normalnie z niewielkimi ograniczeniami.

Boliwia i Peru również wydały instrukcje dotyczące ogólnej kwarantanny, ale stopniowo wznawiają codzienne czynności. Nadal ma to wpływ na dostawy z portów, ale operacje transportowe są regularne. Wznowiono również operacje transportowe na Amazonce.

W Chile rząd przedstawił pięciostopniowy plan stopniowego złagodzenia ograniczeń  w 12 regionach kraju. Nie ma to wpływu na operacje logistyki morskiej. Wszystkie porty są czynne, ale są pewne zatory - szczególnie w porcie Valparaiso i porcie San Antonio.

Południowe Chiny: Ze względu na coraz większe opóźnienia w harmonogramach statków i wiele nowych przypadków COVID-19 w regionie Yantian, obowiązują tam bardziej rygorystyczne środki kontroli i testowania, Ma to już duży wpływ na wydajność operacji terminalowych. W wyniku przekierowania ładunków, inne porty takie jak Shekou i Nansha są dodatkowo obłożone, co prowadzi do wyzwań operacyjnych.

Malezja: Ze względu na niedawny wzrost liczby przypadków COVID-19, rząd Malezji wprowadził nakaz kontroli ruchu (MCO) od 1 do 14 czerwca 2021 r. Podstawowe sektory, CFS, magazyny i transport drogowy mogą działać, ale bez 60%   siły roboczej na miejscu. Większość dostawców i partnerów biznesowych dysponuje minimalnymi zespołami operacyjnymi. Porty działają normalnie, ale wprowadzono dodatkowe procedury sprawdzające.

Wietnam: Biura w większości pracują w trybie home office z minimalnym zespołem operacyjnym na miejscu. Obecnie nie przewiduje się znaczącego wpływu na działalność. Porty działają normalnie.

Tajwan: Porty działają normalnie, bez problemów operacyjnych. Biura pracują w trybie home office. Mały zespół pracuje na miejscu.

Indie: Niewielkie opóźnienia operacyjne spowodowane brakiem personelu i personelem pracującym w trybie home office. Oczekuje się, że do połowy czerwca sytuacja kadrowa ulegnie poprawie.
 

Zarówno na operacje importowe, jak i eksportowe nadal poważnie wpływa narastająca globalna nierównowaga w ruchu kontenerowym, która ma się pogorszyć w nadchodzących tygodniach - głównie z powodu blokady Kanału Sueskiego.

Przewoźnicy wdrażają środki naprawcze i zapowiadają zmiany w harmonogramie, a nawet puste rejsy. Klienci muszą spodziewać się wydłużonych czasów realizacji w ramach swoich łańcuchów dostaw, a także znacznych podwyżek kosztów ogłoszonych przez przewoźników.

Operacje w większości portów europejskich działają normalnie, jednak zamknięcie Kanału Sueskiego będzie miało dalszy wpływ na zatory w Wielkiej Brytanii i innych portach morskich w Europie Północno-Zachodniej.

W Turcji występuje bardzo poważny niedobór sprzętu i przestrzeni z powodu zakłóceń w łańcuchu dostaw Covid-19 w połączeniu z incydentem w Kanale Sueskim, więc wszystkie zaangażowane strony (porty, organy celne, przewoźnicy, klienci i operacje Kuehne+Nagel) nadal działają pod ograniczeniami .

Republika Południowej Afryki znajduje się na 3 poziomie blokady z ograniczeniami dotyczącymi życia publicznego i transportu publicznego. Obecnie przewóz ładunków nie podlega ograniczeniom.

Porty w Zjednoczonych Emiratach Arabskich działają normalnie i nie są narażone na zatory ani opóźnienia. Zniesiono ograniczenia dotyczące krajowego transportu drogowego, z wyjątkiem pojazdów do iz Abu Zabi i Al-Ajn. Aby wjechać do Emiratu Abu Zabi, wymagany jest test Covid-19. Niezależnie od Covid-19, wolumeny rosną.

Oczekuje się, że braki sprzętu i opóźnienia w potwierdzeniu rezerwacji będą występowały również w nadchodzącym miesiącu.
 

Wpływ na logistykę lotniczą

Trwająca pandemia nadal ogranicza podróżowanie, na skutek restrykcji nałożonych przez rządy na całym świecie. Ograniczenia i zwiększenie wymagań dotyczących testowania przed wejściem na pokład również nie pozostają bez wpływu. Partnerzy linii lotniczych nieustannie dostosowują się do zmieniającej się sytuacji, a oferty lotów pozostają poniżej poziomów przepustowości z 2019 r. Nadal współpracujemy ze wszystkimi naszymi partnerami, aby zarządzać przepływami handlowymi, podczas gdy wszystkie nasze oddziały wciąż działają w różnych modelach zgodnie z przepisami.

Pandemia wciąż wpływa na częstotliwość międzynarodowych lotów pasażerskich oferowanych przez lokalnych przewoźników.

Ogólny stan operacyjny lotnisk, kierowców ciężarówek i służb celnych jest stabilny, a wszystkie nasze oddziały logistyki lotniczej działają niezawodnie w trybie home office.

Pomimo wzrostów liczby zachorowań nasze operacje frachtu lotniczego w Europie nadal działają, głównie w trybie home office. Ze względu na obawy dotyczące rozprzestrzeniania się nowego wariantu koronawirusa ponownie wprowadzane są ograniczenia w podróżowaniu, co wpływa na przepustowość transportu lotniczego.

Szczytowy sezon IV kwartału 2020 nie dobiegł jeszcze końca, ponieważ w nowym roku popyt jest bardzo duży. Chiński Nowy Rok i likwidacja zdolności przewozowych frachtowców do Chin zmusiły spedytorów do wczesnego rozpoczęcia uzupełniania zapasów na już zatłoczonym rynku. Ameryka nadal jest rynkiem samolotów pasażerskich, który jest uważnie monitorowany przez naszych specjalistów, aby potencjalnie zwiększyć pojemność ładunkową. W celu dalszego ograniczania ryzyka związanego z łańcuchem dostaw na rynkach o znaczeniu krytycznym, zwiększymy portfolio produktów frachtu lotniczego, aby zwiększyć zdolność do obsługi klientów na czas.

Ograniczenia przepustowości występują również w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki, gdzie wszystkie linie lotnicze zawiesiły / ograniczyły loty pasażerskie na trasach do tego regionu.

Zgodnie z dyrektywą rządu Zjednoczonych Emiratów Arabskich krajowi przewoźnicy Etihad Airways i Emirates obsługują ograniczone loty pasażerskie do wybranych miejsc docelowych.

Loty cargo są wyłączone z tego oraniczenia i będą kontynuowane do ponad stu miejsc docelowych. Nasze zespoły nadal pracują z domu lub działają w podzielonych zespołach we wszystkich krajach, w tym w krajach, w których wystąpił nowy wzrost liczby infekcji Covid-19.

Ogólna sytuacja operacyjna w Chinach powróciła do normy z ograniczonym wpływem Covid-19.  Stawki rynkowe pozostają wysokie i rośnie popyt na rynku zaawansowanych technologii i środków ochrony indywidualnej. W międzyczasie loty pasażerskie nie zostały w pełni przywrócone, co wpływa na obchody Chińskiego Nowego Roku, co dodatkowo zwiększa presję na dostępną przepustowość lotniczą.

W większości krajów Azji Południowej i Pacyfiku obserwuje się presję na przepustowość spowodowaną ograniczoną aktywnością lotów pasażerskich. Niektóre kraje borykają się rozsnącymi przypadkami Covid-19, co doprowadziło do dalszych ograniczeń i częściowego locdownu.

Większość przewoźników nadal utrzymuje znaczne cięcia w swoich sieciach pasażerskich.

Spodziewamy się, że w nadchodzących miesiącach nadal będzie występować znaczna nierównowaga popytu i dostępnych mocy na rynku.

Ściśle współpracujemy z naszymi długoterminowymi partnerami-przewoźnikami, aby mieć pełną przejrzystość sytuacji i odpowiadać na potrzeby i wymagania naszych klientów.

Nasze zespoły lotnicze są poinformowane o rozwoju sytuacji. Zachęcamy do skontaktowania się z odpowiednią osobą kontaktową w Kuehne+Nagel w przypadku dodatkowych pytań. 

Wpływ na logistykę drogową

Korzystając z okazji, dziękujemy naszym kierowcom, którzy niestrudzenie zbierają i dostarczają przesyłki w trudnych warunkach. Dziękujemy również naszym klientom i odbiorcom przesyłek. Naprawdę doceniamy tych, którzy robią wszystko, aby pomóc naszym kierowcom w świetnej pracy. Wszyscy pracując razem i okazując sobie wzajemny szacunek, wspólnie przyczyniamy się do utrzymywania naszych łańcuchów dostaw.

Podobnie jak europejskie rynki drogowe, sieć Kuehne+Nagel podlega mniejszym ograniczeniom w porównaniu do okresu wiosennego poprzedniego roku. Rozwój w skali ogólnoeuropejskiej jest jednak dość zmienny i wpływ wciąż istniejących ograniczeń związanych z COVID-19 nadal odgrywa istotna rolę.

Może to prowadzić do częściowych zmian trasy i niewielkich opóźnień na wybranych liniach. Obecne oczekiwania na kolejne tygodnie zmuszają nas do zachowania następujących warunków wstępnych do odwołania.

W przypadku wszystkich krajów europejskich nadal zdecydowanie zalecamy nadawcom sprawdzenie gotowości ich klientów do odebrania przesyłki w godzinach roboczych przed przekazaniem nam przesyłek.

Przesyłki, które nie mogą zostać dostarczone z powodu nieobecności odbiorców, będą zwracane do nadawców na ich koszt. Jeśli nadawcy nie będą w stanie otrzymać tych zwróconych przesyłek, konieczne będzie pokrycie kosztu magazynowania.

W przypadku odbioru zleconych przesyłek klienci muszą również zapewnić gotowość odbioru w miejscu docelowym. W przeciwnym razie nakładane będą opłaty za próby dostarczenia.    

Ponadto klienci muszą zadbać, aby odbiorcy byli w stanie potwierdzić otrzymanie towaru.

Transport ciężarowy w Chinach powrócił do normalności.

Transgraniczny transport ciężarowy do i z Hongkongu (SAR, Chiny) oraz przewozy przez granicę chińsko-wietnamską (granica Pingxiang) funkcjonują bez zastrzeżeń. Operacje na granicy z Wietnamem i Laosem / Kambodżą, a także transport krajowy w Wietnamie również powróciły do normy.

W przypadku Tajlandii dozwolony jest krajowy i transgraniczny przepływ towarów handlowych i podstawowych między Tajlandią a Mjanmą / Laosem / Kambodżą. Wszyscy kierowcy muszą przejść kontrolę stanu zdrowia.

W przypadku przewozów transgranicznych do krajów Azji Środkowej i Europy na granicy Chin i Kazachstanu (granice Horgos i Alashankou) występują korki ze względu na zapobiegawcze środki kontroli COVID-19. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku transportów do Europy trasą Chiny / Rosja (granica Manzhouli).

Rząd Malezji ogłosił  nakaz kontroli ruchu (MCO) od 13 stycznia 2021 r. Na dwa tygodnie. W tym samym czasie władze ogłosiły stan wyjątkowy. Ma to potrwać do 1 sierpnia 2021 r. Granice są otwierane w celu przemieszczania podstawowych towarów w kraju i poza nim, muszą być zgodne ze standardową procedurą operacyjną MCO.

W Japonii rząd ogłosił drugi stan wyjątkowy, który ma potrwać do połowy lutego.

Rząd Indii ogłosił nowe wytyczne ze skutkiem od 1 października 2020 r. Kilka ograniczeń zostało złagodzonych, a decyzje o ewentualnym lockdownie, mają być podejmowane przez stan/ prowincje. Nie ma to wpływu na transport krajowy.

Sytuacja i środki kontroli stosowane na granicach w większości tych krajów szybko się zmieniają w miarę rozwoju wydarzeń dotyczących COVID-19. Ściśle monitorujemy tę sytuację i będziemy zamieszczać dalsze informacje na niniejszej stronie.

Ograniczenia graniczne w USA, Kanadzie i Meksyku wpływają tylko na ograniczenia ruchu pasażerskiego i nie dotyczą transportu towaru i usług.

Nakazy pozostania w domu w całym kraju są zniesione, a w niektórych stanach i przedłużane, ograniczenia te jednak nie dotyczą ruchu ciężarówek.

Należy sprawdzić status partnera operacji przed wysyłką, ponieważ prawie wszyscy przewoźnicy LTL będą zwracać ładunek natychmiast (<1 dzień) po odmowie z powodu zamkniętego odbiorcy. Ładunek nie może być przetrzymywany w miejscu docelowym z powodu dużych ilości towarów niedostarczalnych, co powoduje dodatkowe opłaty.

W Stanach Zjednoczonych zdolności przewozowe transportu ciężarowego są coraz bardziej ograniczone, ale rządy federalne i stanowe zobowiązują się do zadbania o ciągłość ruchu łańcucha dostaw. Większość usługodawców LTL i firm kurierskich zawiesi odręczne (niecyfrowe) podpisy. Zgodnie z polityką „separacji społecznej” kierowcy nie będą prosić odbiorców o złożenie podpisu. Kierowcy będą odnotowywać dokładną godzinę, zapisywać wyjątki i pytać o imię i nazwisko osoby przyjmującej towar. Coraz mniej kierowców podejmuje się dostarczenia towaru do obszarów najbardziej zagrożonych, co skutkuje zwiększeniem się stawek. Pilne zamówienia na towary detaliczne zwiększają stawki dla samochodów dostawczych i chłodni. Detaliści, w tym sklepy e-commerce, w coraz większym stopniu polegają na dostawcach z rynku natychmiastowego, aby  ponownie uzupełniać zapasy, a kierowcy ciężarówek zgłaszają długie czasy oczekiwania w punktach odbioru i dostawy.
 

Alternatywne rozwiązania dla przesyłek

Nadal z zaangażowaniem obsługujemy naszych klientów. Oprócz ścisłej współpracy z naszymi przewoźnikami w celu zapewniania rozwiązań w zakresie transportu pilnych przesyłek, wprowadziliśmy również alternatywne środki transportu oraz nowe trasy, aby zaspokajać Państwa potrzeby biznesowe.

Czarter

Współpracując ściśle z naszymi kluczowymi partnerami linii lotniczych, nasi eksperci w dziedzinie frachtu lotniczego utrzymują regularne przydziały na głównych trasach azjatyckich i translantantycznych oraz wprowadzili dodatkowe cotygodniowe zmiany czarteru, aby obsłużyć oba rynki z uwagi na pilne potrzeby w zakresie dostaw. Co tydzień ustalony harmonogram operacyjny i nowe ruchy czarterowe na szlakach handlowych o wysokim popycie pomogą uniknąć opóźnień produkcji i łańcucha dostaw oraz zapewnią kontynuację twoich operacji spowodowanych obecnymi i przyszłymi konsekwencjami wybuchu „wirusa koronawirusa”.

Rozwiązania Time-Critical

Wpływ COVID-19 stanowi szczególne wyzwanie dla kluczowych potrzeb logistycznych w służbie zdrowia, lotnictwie lub przemyśle wytwórczym. Aby przyspieszyć dostawy, rozwiązać opóźnienia w transporcie i zapewnić kontynuację przepływów w łańcuchu dostaw, Quick / Sterling, firma Kuehne+Nagel, oferuje Ci rozwiązania, których potrzebujesz na czas. Pomimo globalnych ograniczeń podróży, blokad krajów i poważnych ograniczeń przepustowości nasze zespoły ekspertów są zobowiązane do udzielenia Państwu wsparcia. W przypadku pilnych przesyłek prosimy o kontakt z naszymi ekspertami w dziedzinie logistyki o krytycznym czasie.

Produkt Sea-Air

Produkt Sea-Air oferowana przez firmę Kuehne+Nagel, stanowiąca połączenie frachtu morskiego i lotniczego, pomaga skrócić czas realizacji dostawy i w miarę możliwości zmniejszyć ograniczenia związane ze zdolnościami przewozowymi.

Obsługujemy kilka supernowoczesnych hubów frachtu lotniczego na całym świecie, aby obsługiwać wiele miejsc docelowych przez Sea-Air lub Air-Sea w Azji, Europie i Ameryce.

Serwis lotniczy - specjalne rozwiązanie

Wykorzystanie jednego z największych globalnych przejść w Dubaju w połączeniu z rozległą siecią operacyjną Kuehne+Nagel i ścisła współpraca z naszymi partnerami-przewoźnikami skutkuje elastycznymi rozwiązaniami, które wcześniej wydawały się niedostępne. Skontaktuj się z naszymi specjalistami Kuehne+Nagel, aby uzyskać więcej informacji na temat tej usługi.

Oferujemy usługę KN Pledge w przypadku transportu pełnego kontenera morskiego. Obejmuje ona gwarantowany czas realizacji dostawy i gwarancję zwrotu pieniędzy.

Na naszej platformie cyfrowej seaexplorer nasi klienci mogą w czasie rzeczywistym zapoznać się z wszystkimi dostępnymi usługami, w tym monitorować aktualności na temat usług. Seaexplorer umożliwia klientom wyszukiwanie odpowiednich alternatywnych usług w przypadku pojawienia się utrudnień.

Nasza usługa KN LCL-Expedited oferuje alternatywę dla importu z Azji lub Europy do Stanów Zjednoczonych i na odwrót z szybszym czasem tranzytu niż zwykłe usługi LCL: Korzystanie z bezpośredniej trasy z portu rozładunku do lokalizacji klienta, która pomija w śródlądowej lokalizacji CFS, usługa przyspieszona działa do 6 dni szybciej. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z lokalnym biurem Kuehne+Nagel.


eShipAsia - nasza najnowsza platforma logistyczna online umożliwia spedytorom wewnątrz Azji optymalizację wysyłki w oparciu o trasę, czas tranzytu i koszty. Natychmiastowe i konkurencyjne wyceny zapewniają pełną przejrzystość wszystkich obowiązujących dopłat, a zaawansowane funkcje śledzenia i śledzenia online pozwalają użytkownikom być na bieżąco z statusem przesyłki w dowolnym miejscu i czasie.

Wprowadziliśmy usługę priorytetową „Reefer-Go” dla przesyłek farmaceutycznych i opieki zdrowotnej o krytycznym czasie dostawy, które muszą być ładowane w portach Europy Południowej i Środkowej zgodnie z określonym harmonogramem. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z miejscowym zespołem chłodniczym Kuehne+Nagel lub zespołem żeglugi farmaceutycznej.

Dzięki krótkiemu czasowi tranzytu i niskim kosztom transportu nasza usługa kolei od drzwi do drzwi KN Eurasia Express zapewnia optymalny alternatywny sposób transportu dla połączeń między Chinami, Rosją i Europą. Kuehne+Nagel ściśle współpracuje ze wszystkimi przedsiębiorstwami kolejowymi, aby zapewnić Ci maksymalną elastyczność. Cotygodniowe wyjazdy są gwarantowane z głównych terminali w Chinach, takich jak Wuhan, Chengdu, Xi’an, Suzhou i Zhengzhou, do miejsc docelowych w Rosji, Europie i odwrotnie.

Odprawa celna

Mimo że większość granic we wszystkich dotkniętych krajach jest otwarta na transport towarów, wszystkie przesyłki wymagają szczególnej uwagi w zakresie dokumentacji eksportowej i importowej.

Nasze usługi odprawy celnej są dostępne i w pełni operacyjne we wszystkich głównych regionach. Organy celne we wszystkich głównych regionach również są w pełni operacyjne, chociaż niektóre porty mogą mieć opóźnienia z powodu zmniejszenia liczby pracowników, co może mieć wpływ na inspekcje i inne ręczne procedury odprawy celnej.

Aktualizacje statusu znajdują się w następujących witrynach celnych właściwych dla danego kraju. Sytuacja pozostaje płynna, biorąc pod uwagę okoliczności. Zalecamy regularne sprawdzanie zmian: sprawdź tutaj dla Europy, tutaj dla Wielkiej Brytanii, tutaj dla USA, tutaj dla Kanady i tutaj dla Meksyku.

Skontaktuj się z przedstawicielem Kuehne+Nagel w celu uzyskania dalszych wskazówek.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI – Wszystkie informacje udostępniane są w dobrej wierze wyłącznie w celach orientacyjnych i poglądowych. Mają one ogólny charakter informacyjny, a firma Kuehne+Nagel zrzeka się odpowiedzialności prawnej za dokładność informacji przedstawionych za pośrednictwem tego dokumentu. Firma Kuehne+Nagel nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w tym dokumencie i zrzeka się odpowiedzialności za straty wynikające z użycia przekazanych informacji.