Floating Contact Form Portlet

Wydawca treści

Ubezpieczenie handlowe

Rozwiązania z zakresu ubezpieczeń handlowych z myślą o pełnej ochronie Twojego przedsiębiorstwa.

Choć ochrona towaru jest głównym priorytetem, podczas codziennej działalności występuje również inne ryzyko. Niezależnie od rodzaju i miejsca prowadzonej działalności, chcesz się zabezpieczyć przed nieprzewidzianymi wydarzeniami.

Ubezpieczenie handlowe zapewnia ochronę w razie wypadków, uszkodzenia mienia i innych zajść, do których może dojść w toku normalnej działalności. Począwszy od podstawowych planów po rozwiązania specjalistyczne, oferujemy efektywne kosztowo rozwiązania z myślą o:

  • Odpowiedzialności cywilnej operatorów
  • Uszkodzeniu mienia
  • Zarządzaniu ryzykiem przerw w działalności i łańcuchu dostaw
  • Odpowiedzialności cywilnej stron trzecich
  • Odpowiedzialności cywilnej z tytułu użytkowania pojazdów
  • Odpowiedzialności cywilnej pracodawcy
  • Programach projektów

Kuehne+Nagel współpracuje z firmą Nacora International Insurance Brokers, aby wspierać małe i średnie firmy w zakresie opracowywania i wdrażania efektywnych kosztowo programów ubezpieczeniowych oraz zarządzania nimi. Pozwól naszym ekspertom ds. obsługi klienta stworzyć plan dopasowany do Twojej strategii.