Floating Contact Form Portlet

Wydawca treści

Ubezpieczenie ładunku a awaria wspólna

Nawet jeśli ładunek dotrze zabezpieczony zasada awarii wspólnej może spowodować konieczność pokrycia strat i kosztów poniesionych przez innych. Dowiedz się więcej na temat awarii wspólnej.

Awaria wspólna: definicja

Jest to zasada prawa morskiego, która nakłada na właścicieli statków i ładunków wymóg proporcjonalnego udziału w kosztach związanych z ratowaniem ładunków i statków w razie poważnych wypadków. Kapitan lub właściciel statku ogłasza awarię wspólną w sytuacji, która wymaga dobrowolnego poświęcenia ładunku, sprzętu lub środków, aby – w razie awarii – uchronić statek przed niebezpieczeństwem.

Sytuacje, które mogą skutkować awarią wspólną:

  • Utknięcie statku na mieliźnie
  • Uszkodzenia kadłuba i silnika – powstałe w wyniku prób zepchnięcia statku z mielizny
  • Pożar na pokładzie statku
  • Mechaniczna awaria silnika
  • Przesunięcie kontenerów – z powodu silnego sztormu
  • Wyładunek i przeładunek – w porcie schronienia

Z ubezpieczeniem ładunku Bez ubezpieczenia ładunku
Instytutowe klauzule ładunkowe w pełni pokrywają wszystkie koszty związane z awarią wspólną Wszystkie koszty ponosi właściciel ładunku
Nie trzeba się martwić o dokumentację i sprawy urzędowe W razie niezłożenia depozytu gotówkowego lub gwarancji bankowej ładunek nie zostanie wydany
Można spokojnie kontynuować działalność Istnieje obowiązek dostarczenia całej dokumentacji komisarzowi odpowiedzialnemu za awarię wspólną

Incydent w Kanale Sueskim a awaria wspólna

Jak deklaracja awarii wspólnej wpłynęła na właścicieli ładunków posiadających kontenery na pokładzie statku EVER GIVEN, zwłaszcza gdy nie posiadali oni ubezpieczenia ładunku?

Wraz z ponownym otwarciem Kanału Sueskiego na tym, międzynarodowym szlaku handlowym wszystko wróciło do normalności, ale osoby posiadające udziały na pokładzie otrzymały od firmy przewozowej pismo z deklaracją awarii wspólnej. Powołano komisarza awaryjnego w celu obliczenia kosztów awarii wspólnej. Przed wydaniem kontenerów ze statku należy uiścić zabezpieczenie związane z awarią wspólną. Spedytorzy, którzy nie posiadają odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej, będą musieli wpłacić odpowiedni depozyt gotówkowy.