Wydawca treści

Zarządzanie łańcuchem dostaw 4PL – Produkty i poziomy usług

Zapewniamy Twojej firmie korzyści wynikające z używania zintegrowanego ekosystemu dzięki zróżnicowanym produktom dostosowanym do danych wymagań.

Kuehne+Nagel jest partnerem wspierającym Cię w realizacji ambitnych celów poprzez zapewnianie większych korzyści dla Twojego przedsiębiorstwa. 

Rozumiemy, że Twoja organizacja potrzebuje czegoś więcej niż tylko podejścia stosowanego wobec wszystkich klientów. Opracowaliśmy szeroką gamę produktów mających na celu wspieranie łańcucha dostaw oraz segmentów produktów za sprawą odpowiednich usług. Produkty te mogą być stosowane oddzielnie lub łącznie, w zależności od potrzeb. 

KNeControl

KNeControl to podstawowy produkt 4PL firmy Kuehne+Nagel. Jest to usługa zarządzana pomagająca osiągać znakomite wyniki w podstawowych obszarach. Obejmuje ona zarządzanie jakością danych wejściowych, automatyczną realizację zleceń na podstawie reguł, integrację danych na temat statusu z wielu źródeł oraz obliczenia predykcyjne dotyczące kolejnych etapów.

KNeControl automatyzuje Twoje procesy w celu wyeliminowania błędów i przeobrażenia danych transakcyjnych, pozwalając uzyskać przydatne informacje biznesowe.

Nie tylko uzyskasz możliwość wglądu w dane dotyczące przesyłki, kosztów i wyników w porównaniu z kluczowymi wskaźnikami wydajności, ale również informacje umożliwiające podejmowanie konkretnych działań, np. dotyczące narażenia na ryzyko, które pozwalają lepiej zarządzać Twoim łańcuchem dostaw.

KNeControl to odpowiedni produkt w przypadku łańcuchów dostaw o wysokim poziomie fragmentacji i niskim poziomie cyfryzacji. Dzięki KNeControl odnosisz korzyści z ekosystemu bez potrzeby wdrażania go na dużą skalę. 

KNproControl

Jeśli musisz w swoim łańcuchu dostaw osiągnąć cele związane z usługami niezbędnymi do prowadzenia działalności i wynikami, dzięki nam zyskasz kontrolę. 

KNproControl zapewnia wsparcie wykraczające poza automatyzację narzędzi i procesów, oferując proaktywne zarządzanie łańcuchem dostaw.  Nasze zespoły pomagają w zarządzaniu dostawcami, przewoźnikami i klientami w oparciu o dane z myślą o zadbaniu o dobre kluczowe wskaźniki wydajności (KPI).

Proaktywne oceny napotkanych przeszkód i czynników ryzyka, na jakie narażony jest łańcuch dostaw (w tym związanych z pogodą i wydarzeniami politycznymi) umożliwiają szybsze reagowanie za pomocą technologii Control Tower na zmieniające się warunki poprzez realizowanie w czasie rzeczywistym działań mających na celu rozwiązywanie problemów. 

Usługa KNproControl umożliwia trafne przewidywanie potencjalnego wpływu na łańcuch dostaw przy wykorzystaniu zaawansowanej analityki danych. Uzyskasz dostęp do zindywidualizowanego pulpitu umożliwiającego wgląd we wszystkie aspekty łańcucha dostaw, takie jak wydajność, finanse, ustalanie priorytetów oraz postępy w zakresie rozwiązywania krytycznych problemów.

Nasze możliwości w zakresie analityki danych pozwalają Ci uzyskać dostęp do odpowiednich wskaźników, umożliwiając podejmowanie lepszych decyzji dla Ciebie i Twoich klientów. 

KNfullControl 

W miarę rozwoju firmy zwiększa się jej złożoność, co może utrudniać identyfikowanie nowych źródeł wartości w łańcuchu dostaw. KNfullControl wspiera Cię dzięki ponad 20-letniemu doświadczeniu w innowacyjności, analityce, ciągłym doskonaleniu z zachowaniem efektywności kosztowej usług, zarządzaniu i implementacji zakupów i zaopatrzenia. 

Gdy potrzebujesz informacji rynkowych, możesz liczyć na nasze wsparcie. Nasz zespół pokaże Ci, jak zdobywać cenne informacje na podstawie danych pomagające w kształtowaniu strategii zakupów i zaopatrzenia. Pomaga to w szybkim podejmowaniu decyzji dotyczących zaopatrzenia spedycyjnego w oparciu o punkty odniesienia i fakty. 

Dzięki rzetelnej analizie sieci i kosztów pomagamy stworzyć lub przeprojektować łańcuch dostaw oraz przedstawiamy zalecenia operacyjne i taktyczne.

Dzięki KNfullControl masz dostęp do zasobów, informacji i technologii zintegrowanych globalnie z naszym ekosystemem. Wspólnie z Tobą przeprowadzamy transformację łańcucha dostaw.

Skontaktuj się z ekspertem ds. zarządzania łańcuchem dostaw

Skontaktuj się z ekspertem ds. zarządzania łańcuchem dostaw

Wyślij zapytanie