Floating Contact Form Portlet

Wydawca treści

Kuehne+Nagel w Polsce rozwija sieć krajową

Wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom lokalnego rynku, w 2022 r. otworzyliśmy 2 nowe lokalizacje - w Rusocinie i Bielanach Wrocławskich. Wkrótce planujemy uruchomienie lokalizacji w Toruniu. Nowe obiekty mają wpłynąć na optymalizację procesów logistycznych naszych klientów.

Celem inwestycji jest wsparcie dalszego dynamicznego rozwoju sieci krajowej firmy, która stanowi istotny element międzynarodowej sieci drobnicowej.

Obecnie sieć krajowa składa się z 14 lokalizacji, w których realizowane są działania transportowe w ramach dystrybucji i kolekcji towarów na terenie całego kraju. Łącząc te aktywności z usługami logistyki magazynowej, zapewniamy kompleksowość utrzymania łańcucha dostaw. 

Rosnące potrzeby lokalnego rynku

Nowy obiekt w Rusocinie o powierzchni 1050 m2 zlokalizowany jest w okolicy Pruszcza Gdańskiego (blisko autostrady A1 oraz drogi ekspresowej S6). Wyposażony jest w doki rozładunkowe i rampę betonową, przystosowaną do obsługi aut z windami oraz cross-dock, umożliwiający przechowywanie towarów.

Magazyn w Bielanach Wrocławskich ma powierzchnię 4570 m2 i jest dobrze skomunikowany zarówno z drogą ekspresową S8, jak i autostradą A4. Na jego terenie znajdują się nowoczesne pomieszczenia biurowe dla pracowników oraz magazyn cross-dock z możliwością przechowywania towarów i koordynacji dodatkowych procesów logistycznych. Obiekt jest wyposażony w 21 doków, co umożliwia szybki i niezakłócony przepływ przesyłek.

Obiekt w Toruniu, pokryje zapotrzebowanie lokalnego rynku i będzie stanowił bufor dla kolekcji i dystrybucji przesyłek klientów z rejonu. Otwarcie nowej lokalizacji typu cross-dock wraz ze zwiększoną powierzchnią magazynową umożliwi klientom dalszy rozwój ich biznesów oraz zoptymalizuje wykonywanie czynności logistycznych.

Wpływ nowych lokalizacji na optymalizację procesów logistycznych

Nowe magazyny pozwalają na zwiększenie wydajności drogowych procesów logistycznych i realnie wpływają na skrócenie czasu realizacji dostaw zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Pozwalają również na otwieranie nowych bezpośrednich połączeń dla klientów na kierunkach europejskich, co zwiększa ich możliwości biznesowe i pomaga umocnić przewagę konkurencyjną. 

Dzięki codziennym drobnicowym połączeniom liniowym z Niemcami i innymi krajami Europy, dostarczamy rozwiązania spedycyjne, spełniające najbardziej wymagające potrzeby. Specjalistyczne know-how, szybka wymiana danych, komunikacja systemowa, kontakt interpersonalny, niezawodność procesów to aspekty, które korzystnie wpływają na wydajność i codzienną współpracę.  

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o warunkach współpracy w ramach  drogowego transportu drobnicowego.