Floating Contact Form Portlet

Wydawca treści

30 lat Kuehne+Nagel w Polsce

Kuehne+Nagel w Polsce w tym roku obchodzi 30. rocznicę działalności na polskim rynku logistycznym. Zobacz, jak rozwijaliśmy się na przestrzeni 30 lat w Polsce i już dziś weź udział w quizie internetowym. Sprawdź swoją wiedzę o naszej firmie i wesprzyj organizacje bliską Twojemu sercu – do rozdysponowania mamy 60 tys. złotych. Świętuj razem z nami na www.30latkuehne-nagel.pl.

Świętujemy dla innych

Kuehne+Nagel rozpoczęło swoją działalność w Polsce 16 grudnia 1991 r. w Poznaniu. W 2022 roku obchodzimy 30-lecie działalności i celebrowaliśmy ten jubileusz przez 30 tygodni i 30 dni.

Nasza historia

Pierwszym utworzonym działem był dział spedycji drogowej, który od pierwszych dni działalności obsługiwał głównie transporty do Niemiec. Wówczas pracowały w nim 3 osoby, zajmujące się obsługą ładunków całopojazdowych i drobnicowych. Rosnący popyt sprawił, że w czerwcu 1992 r. otworzyliśmy kolejne biura spedycji drogowej w Katowicach, Warszawie i w Rzeszowie.

Pracownicy katowickiego zespołu drogowego zapytani o najciekawsze zadanie z pierwszych lat działalności, bez wahania opowiedzieli o przedsięwzięciu realizowanym dla telefonii komórkowych. Zapewniano wówczas transport BTS-ów (stacji przekaźnikowych) wraz z dostarczaniem ich na miejsce montażu. Najczęściej na dachy wieżowców, wieże kościołów, szczyty górskie. Dostawy do miejsca przeznaczenia były organizowane w różny sposób w zależności od miejsca przeznaczenia. Podstawowym środkiem transportu były ciężarówki, ale wykorzystywano także furmanki i helikoptery.


Od pierwszy lat działalności Grupa była skoncentrowana na rozwój oddziału w Polsce. Dwa lata po założeniu spółki, w 1993 r., zarząd powołał siostrzaną firmę Nakutrans-Poland Sp. z o.o., która przejęła działalność agencji celnej (zlikwidowano ją w 2014 r.). Od 1993 r. Kuehne+Nagel świadczyło usługi logistyczne w spedycji morskiej, drogowej i lotniczej z opcją koordynowania spraw celnych u jednego dostawcy.

Z roku na rok rozwijaliśmy działalność, lokalizacje biur i magazynów zmieniały się na coraz dogodniejsze, aż w 1995 r. zarząd spółki zdecydował się na kupno gruntów i budowę własnego terminala logistycznego w Gądkach. 15 listopada 1996 r. odbyła się uroczystość podpisania i wmurowania aktu erekcyjnego pod jego budowę. Włożono go do mosiężnej tuby, do której zostały wrzucone także monety polskie, długopis oraz książeczka adresowa Kuehne+Nagel.
W 1997 roku, podczas oficjalnego otwarcia tego obiektu, osobiście, przez Klausa Micheala Kühne, została posadzona sadzonka platana, która do dziś jest symbolem i znakiem rozpoznawczym lokalizacji.

Z inicjatywny firmy, ulica w Gądkach, przy której zbudowany jest terminal, zmieniła nazwę na Spedycyjną. W tym samym roku zapoczątkowano realizację pomysłu powstania policealnego studium zawodowego dla spedytorów i już w czerwcu 2000 r. pierwszych 5 uczniów ukończyło naukę i rozpoczęło pracę zawodową na stanowiskach spedytorów. Współpraca z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu i wspieranie młodych spedytorów trwa do dziś.

Kolejny centralny zakup innej działalności miał miejsce w 2003 r. Wówczas Grupa nabyła firmę Ferroviasped i tym samym ich filia w Katowicach została przekształcona w dział spedycji kolejowej w Katowicach oraz filię w Małaszewiczach. Od tej pory Kuehne+Nagel obsługiwało wszystkie modele transportu.

W 2004 r., w październiku, spółka połączyła się z firmą Neptune Shipping w Gdyni. To była pierwsza decyzja finansowa spółki dotycząca kupna innej działalności. Dzięki temu połączeniu, nastąpiło dwukrotne zwiększenie udziału w rynku morskim w przewozach kontenerowych. Neptune Shipping specjalizowała się wówczas w eksporcie kontenerów, a Kuehne+Nagel w imporcie. Intencją było rozszerzenie portfela usług i możliwości dla klientów morskich. Tak powstało biuro Kuehne+Nagel w Gdyni. To połączenie nastąpiło po poleceniu firmy z Gdyni kierownictwu lokalnemu przez zarząd w Niemczech. Po poinformowaniu ówczesnego dyrektora zarządzającego, p. Stanislawa Lukowicza nastąpiły rozmowy o połączeniu i, po ustaleniu warunków, przeniesienie prawie wszystkich klientów i pracowników oraz wdrożenie ich do struktur Kuehne+Nagel.

W tym samym roku Kuehne+Nagel przyłączyło także norweską firmę Faaberg, założoną w latach 50’ w Oslo, która pełniła funkcję przedstawicielstwa linii żeglugowych, które wówczas nie miały swoich oddziałów. Filia Faaberg w Szczecinie stała się nowym oddziałem Kuehne+Nagel w Szczecinie, który obecnie nie istnieje.

W 2006 roku, dzięki korporacyjnemu nabyciu firmy ACR, zatrudnionych zostaje 1060 pracowników. W Polsce operacje ACR zostały zintegrowane, co sprawiło, że Kuehne+Nagel znalazło się w pierwszej trójce dostawców logistycznych w Polsce. Rok 2009 był czasem czas rozwoju kolejnych ekspresowych połączeń drobnicowych z Dalekiego Wschodu do Polski. Wówczas w naszej firmie zatrudnionych było ponad 1500 pracowników, którzy pracowali z 15 lokalizacji biurowych i magazynowych.

W 2012 r. utworzyliśmy pierwszą aplikację mobilną do monitorowania transportu dla systemu iOS – KN Login, a w 2016 roku utworzyliśmy nowy hub konsolidacyjny w Gdańsku dla przesyłek drobnicy morskiej, a działalność firmy została doceniona w konkursie PROCON Awards 2016 w kategorii usługi logistyczne.

Kolejnym dużym nabyciem korporacyjnym, które otworzyło nowe możliwości dla lokalnych i międzynarodowych klientów było połączenie z firmą Quick International Courier w 2018 r. Quick International Courier to lider rynku ekspresowych przesyłek i globalnych rozwiązań logistycznych.

Kuehne+Nagel integruje pracowników z całego świata, 13 lutego 2019 roku do Gdańska wpłynęła paleta drobnicowa Kuehne+Nagel, ale nie była to zwykła paleta. Przemierzyła ona trasę od Niemiec do Ameryki Północnej i płynęła przez Amerykę Południową, Afrykę, Australię, Nową Zelandię, Japonię, aż do Chin, skąd drogą kolejową wyruszyła do Polski. W palecie znajdował się specjalny pamiętnik, do którego wpisywali się pracownicy firmy. Globalna współpraca i globalne możliwości są wartością, umożliwiamy klientom rozwijać się, zdobywać nowych odbiorców, nowe rynki, kanały i nowych dostawców.

W 2020 r. zarząd spółki powołał Komitet CSR, który na szczeblu lokalnym wspiera wdrażanie globalnej strategii ESG. W obrębie działań komitetu są również lokalne inicjatywy, których pomysłodawcami są m.in. pracownicy firmy.

Podczas 30-stu lat działalności powstaje i ewoluuje także wiele dostępnych dla klientów rozwiązań i aplikacji. Są nimi między innymi: myKN do monitorowania transportu; seaexplorer – do optymalizacji spedycji morskiej wraz z aktualizacją nt. sytuacji w głównych światowych portach.

Aktualnie Kuehne+Nagel w Polsce w 26 lokalizacjach, pracuje ponad 1700 osób, codziennie wspierając i oferując rozwiązania, dzięki którym logistyka jest prosta i przyjemna.

Praktycznie zmieniło się wszystko oprócz jednego – nieustannego rozwoju, aby usługi świadczone były na najwyższym poziomie od pierwszego do ostatniego kilometra łańcuchów dostaw, dodatkowo nie zapominając o wypływie na środowisko i lokalną społeczność.

W ramach obchodów, udostępniliśmy quiz internetowy, który pomógł nam rozdysponować darowiznę w wysokości 60 tys. złotych na rzecz organizacji charytatywnych: Stowarzyszenie Wiosna i Stowarzyszenie UNICEF Polska. 

Darowizna Kuehne+Nagel została rozdysponowana proporcjonalnie według oddanych głosów na Stowarzyszenie UNICEF Polska (34,88% głosów) oraz Stowarzyszenie WIOSNA i jej dwa projekty społeczne: Akademia Przyszłości (31,89%) i Szlachetna Paczka (33,22%).