Wojciech Sienicki

Wojciech Sienicki, Dyrektor Zarządzający
Kuehne + Nagel w Polsce

Wojciech Sienicki jest związany z firmą Kuehne + Nagel od 2011 roku, gdy objął odpowiedzialność za Road and Rail Logistics. W 2013 dział ten został przekształcony w Overland Logistics, za który był odpowiedzialny do czasu nominacji na stanowisko Dyrektora Zarządzającego Kuehne + Nagel w Polsce.

 

 

 

Pozostali Dyrektorzy w firmie Kuehne + Nagel w Polsce:

 

Jolanta Małachowska, Dyrektor Spedycji Lotniczej 

 

Emilia Górska - Mytyk, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu

 

Monika Pianini, Dyrektor Działu Finanse

 

Małgorzata Odyniec, Dyrektor Działu HR

 

Dariusz Janasz, Dyrektor Logistyki Defence

 

Jacek Liszewski, Dyrektor Spedycji Morskiej

 

Christophe Le Corre, Dyrektor Logistyki Kontraktowej

 

Eugeniusz Nowak, Dyrektor Spedycji Drogowej

 

Mariusz Rutowicz, National Projects Manager

 

Michał Dydak, Dyrektor Działu IT

 

Marek Czembrowski, Dyrektor Działu QSHE

 


Najbardziej aktualne zmiany w Zarządzie Spółki Kuehne + Nagel Sp. z o.o.:


Zarząd Spółki informuje również, że z dniem 1.01.2019 roku, na stanowisko Dyrektora Spedycji Morskiej powołał Pana Jacka Liszewskiego.

Zarząd Spółki Kuehne + Nagel Sp. z o.o. informuje, że w dniu 4.09.2018 r. na stanowisko Dyrektora Zarządzającego powołał Pana Wojciecha Sienickiego.