Certyfikaty i atesty Kuehne + Nagel

Certyfikaty i przyznane atesty są wyrazem wiarygodności firmy w świecie biznesu. W Kuehne + Nagel stawiamy na najwyższą jakość obsługi naszych Klientów, partnerstwo, rozwój oferowanych produktów i usług oraz na minimalizację negatywnego oddziaływania naszej działalności na środowisko. Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością, czyli popularne ISO to pewność, że nasze usługi odpowiadają restrykcyjnym normom. Każdy uzyskany certyfikat jest uniwersalnym i rozpoznawalnym znakiem jakości.

Lista certyfikatów i atestów Kuehne + Nagel w Polsce:

ISO 9001

Międzynarodowa norma ISO 9001 jest szeroko znanym i akceptowanym na świecie systemem zarządzania jakością. Certyfikat ISO 9001 w Kuehne + Nagel jest gwarancją, że wszystkie nasze procesy zorientowane są na osiągnięcie wysokiej jakości.

Certyfikat do wglądu dostępny jest tutaj.


OHSAS 18001

Norma opisująca System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Zawiera wytyczne dotyczące systemu zarządzania zdrowiem i bezpieczeństwem pracowników, w celu zapewnienia zgodności wszelkich procesów z ustaloną polityką i celami przedsiębiorstwa.

Certyfikat do wglądu dostępny jest tutaj.


ISO 14001

Norma ISO 14001 jest zbiorem przepisów dotyczących organizacji Systemu Zarządzania Środowiskowego w przedsiębiorstwach oraz instytucjach z uwzględnieniem ochrony środowiska. Istotnym zadaniem normy jest wspomagać działania przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska, które mogą zapobiec zanieczyszczeniom.

Certyfikat do wglądu dostępny jest tutaj.


ISO 14064

W Kuehne + Nagel norma ta określa zasady i wymagania dotyczące kwalifikowania
i zgłaszania pozostawionego śladu węglowego. Wiąże się to z obliczeniem przez naszą firmę emisji dwutlenku węgla, powstałej w wyniku działalności transportowej.

Certyfikat do wglądu dostępny jest tutaj.


TAPA

TAPA to międzynarodowa organizacja zajmująca się bezpieczeństwem dostaw w branży zaawansowanych technologii.Certyfikat TAPA jest gwarancją, że jesteśmy partnerem godnym zaufania i zapewniamy nienaruszalność towarów podczas ich transportu i magazynowania.

Certyfikat do wglądu dostępny jest tutaj.


GxP dla produktów farmaceutycznych

Skrót GxP oznacza ogólnie dobre praktyki, a dokładniej szereg przepisów prawa, rozporządzeń i wytycznych, które regulują różne obszary badań, rozwoju, testowania, wytwarzania i dystrybucji leków. Atest GxP dla KN PharmaChain spełnia najwyższe standardy jakości ustanowione przez WHO.

Atest GxP dostępny jest tutaj.


Cargo IQ

Standard jakości dla globalnego przemysłu lotniczego cargo. Cargo iQ definiuje standardy jakości dla łańcucha dostaw, poprawiając efektywność transportu ładunków lotniczych, gwarantując obsługę Klienta na wysokim poziomie i redukując koszty. 

Certyfikat Cargo iQ dostępny jest tutaj.


Upoważniony Przedsiębiorca (AEO)

Koncepcja statusu upoważnionego przedsiębiorcy (AEO) opiera się na partnerstwie celno-biznesowym wprowadzonym przez Światową Organizację Celną. Certyfikat AEO przyznany
w jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej i jest uznawany w całej Wspólnocie. Uprawnia do korzystania z uproszczeń przewidzianych w ramach przepisów celnych.

Certyfikat AEO dostępny jest tutaj.


HACCP

HACCP to uznana na całym świecie metoda identyfikacji i zarządzania ryzykiem związanym
z bezpieczeństwem żywności
podczas ich transportu.  

Certyfikat dostępny jest tutaj.


IFS Logistics

Certyfikat IFS Logistics jest międzynarodowym standardem dedykowanym branży logistycznej. Jest gwarancją, że prowadzimy naszą działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa transportu i przechowywania żywności.


IATF 16949

Norma zarządzania jakością dla dostawców działających globalnie w branży automotive - dawniej ISO/TS 16949. Określa wymagania jakościowe systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwach związanych z motoryzacją. Norma IATF 16949 opracowana została przez Międzynarodową Grupę Zadaniową Motoryzacji. w celu poprawy jakości w ramach łańcuchów dostaw. Norma ta opiera się na normie ISO 9001.