Konwencja o bezpieczeństwie morskim SOLAS

SOLAS Konwencja o bezpieczeństwie morskim  – VGM (Verified Gross Mass), weszła w życie 1 lipca 2016 roku.

Incydenty i wypadki wynikające ze zbyt dużej wagi kontenerów, skłoniły członków żeglugi międzynarodowej do podjęcia odpowiednich działań. Miały one na celu uniknięcie błędów w deklaracjach wagi rzeczywistej. Międzynarodowa Organizacja Morska, we współpracy z przedstawicielami przemysłu, przyjęła przepisy w ramach konwencji SOLAS.

Regulacje dotyczące weryfikacji masy brutto, wpłyną na komunikację, infrastrukturę i procesy wszystkich członków łańcucha dostaw. Kuehne + Nagel ściśle współpracuje z partnerami łańcucha dostaw i spełniło wszystkie wytyczne. Weryfikacja VGM jest wymagana przed wysyłką towaru. Ładunek nie zostanie załadowany na statek do momentu sprawdzenia VGM.

KN VGM Portal - narzędzie online do przekazywania wymaganych danych VGM

Aby pomóc Klientom w sprostaniu nowym wymaganiom SOLAS dotyczących podawania VGM, Kuehne + Nagel stworzyło KN VGM portal - internetowe narzędzie do przesyłania wymaganych danych. KN VGM jest dostępny za pośrednictwem urządzeń mobilnych, poprzez skanowanie QR kodu lub dedykowanego linka dla rezerwacji, dostępnego w potwierdzeniach rezerwacji od dnia 13 czerwca.

Dzięki KN VGM portal w łatwy i mniej kosztowny sposób możesz zarządzać danymi dotyczącymi VGM, jak również innymi danymi niezbędnymi do ewidencji i identyfikacji przesyłki.

World map SOLAS Americas Europe & Africa Asia & Australia

Kliknij na region geograficzny, aby dowiedzieć się więcej na temat wdrażania wytycznych w każdym kraju zgodnie z wymogami World Shipping Council.