SOLAS Konwencja o bezpieczeństwie morskim  – VGM (Verified Gross Mass), wejdzie w życie 1 lipca 2016 roku.

Incydenty i wypadki wynikające ze zbyt dużej wagi kontenerów skłoniły członków żeglugi międzynarodowej do podjęcia działań,mających na celu uniknięcie błędów w deklaracjach wagi rzeczywistej. Międzynarodowa Organizacja Morska, we współpracy z przedstawicielami przemysłu, przyjęła przepisy w ramach konwencji SOLAS.

Regulacje dotyczące weryfikacji masy brutto wpłyną na komunikację,infrastrukturę i procesy wszystkich członków łańcucha dostaw. Czas na wdrożenie wymagań i metodologii VGM jest krótki, a Kuehne + Nagel ściśle współpracuje z partnerami łańcucha dostaw, aby spełnić wszystkie wytyczne. Weryfikacja VGM jest wymagana przed wysyłką towaru. Ładunek nie zostanie załadowany na statek do momentu sprawdzenia VGM.

KN VGM Portal - narzędzie online do przekazywania wymaganych danych VGM

Aby pomóc klientom w sprostaniu nowym wymaganiom SOLAS dotyczących podawania VGM, Kuehne + Nagel stworzyło KN VGM portal, internetowe narzędzie do przesyłania wymaganych danych. KN VGM jest dostępny za pośrednictwem urządzeń mobilnych poprzez skanowanie QR kodu lub dedykowanego linka dla rezerwacji, dostępnego w potwierdzeniach rezerwacji od dnia 13 czerwca.

Dzięki KN VGM portal w łatwy i mniej kosztowny sposób możesz zarządzać danymi dotyczącymi VGM, jak również innymi danymi niezbędnymi do ewidencji i identyfikacji przesyłki.

World map SOLAS Americas Europe & Africa Asia & Australia

Kliknij na region geograficzny, aby dowiedzieć się więcej na temat wdrażania wytycznych w każdym kraju zgodnie z wymogami World Shipping Council.