Rozwiązania dla transportu morskiego

Wysokie standardy przechowywania ładunków (niski współczynnik uszkodzeń/strat) i bliska współpraca z rzetelnymi partnerami, prowadzi do wyższej wydajności i większej przejrzystości kosztów.

Oferujemy kompleksowe usługi przewozu towarów drogą morską poprzez ogólnoświatową i niezależną sieć skupiającą się na ładunkach pełnokontenerowych, niepełnokontenerowych, drobnicy konwencjonalnej, logistyce projektu i transporcie towarów ponadwymiarowych. Oferujemy również:

  • Zagwarantowaną przestrzeń oraz dostępność sprzętu
  • Alternatywny transport dzięki elastyczności usług oraz bliskiej współpracy z wiodącymi  przewoźnikami
  • Efektywny transport intermodalny z krótkim czasem przewozu (od 15 do 25 dni dla Dalekiego Wschodu) oraz połączenia transportu morskiego z lotniczym

Co więcej, nasz internetowy system zarządzania danymi z całego świata – KN Login – umożliwi Państwu śledzenie i planowanie przesyłek oraz tworzenie raportów, kiedy tylko będą potrzebne.