Wysokie standardy przechowywania ładunków (niski współczynnik uszkodzeń/strat) i bliska współpraca z rzetelnymi partnerami. Prowadzi to do wyższej wydajności i większej przejrzystości kosztów.

Oferujemy kompleksowe usługi przewozu towarów drogą morską poprzez ogólnoświatową i niezależną sieć. Koncentrujemy się na obsłudze ładunków pełnokontenerowych, niepełnokontenerowych, drobnicy konwencjonalnej oraz na logistyce projektu i transporcie towarów ponadwymiarowych. Oferujemy również:

  • Zagwarantowaną przestrzeń oraz dostępność sprzętu
  • Alternatywny transport dzięki elastyczności usług oraz bliskiej współpracy z wiodącymi  przewoźnikami
  • Efektywny transport intermodalny z krótkim czasem przewozu (od 15 do 25 dni dla Dalekiego Wschodu) oraz połączenia transportu morskiego z lotniczym

Ponadto, nasz internetowy system zarządzania danymi z całego świata, KN Login umożliwia śledzenie, planowanie przesyłek oraz tworzenie raportów. Zawsze, kiedy jest to potrzebne.

Wszystkie firmy, które interesuje spedycja międzynarodowa, transport kontenerowy czy też inny transport drogą morską, zapraszamy do naszych biur spedycyjnych.