Najczęściej zadawane pytania
IMO 2020

Nowe rozporządzenie IMO 2020 w fazie przygotowań.                                  Zapewniamy Państwu wsparcie przy wprowadzaniu nowych regulacji.

Od 1 stycznia 2020 wszystkie statki pełnomorskie będą musiały zredukować emisję tlenków siarki o 85%.

Rozumiemy, że perspektywa IMO 2020 doprowadziła do wysokiego poziomu niepewności co do dostępności produktów naftowych i cen.

Poniżej odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania dotyczące wdrożenia nowego rozporządzenia. Przedstawiamy Państwu naszą ocenę jego skutków na podstawie informacji zebranych do grudnia 2019 roku. Będziemy regularnie aktualizować FAQ.

Sea Explorer, platforma cyfrowa Kuehne + Nagel umożliwia wgląd w to, w jaki sposób każdy statek spełnia wymogi rozporządzenia IMO 2020. Dzięki dedykowanym ikonom dla  środków zgodności z IMO 2020 użytkownicy mogą nie tylko przeglądać połączenia w czasie rzeczywistym. Zachęcamy do sprawdzenia możliwości Sea Explorer.

Najczęściej zadawane pytania IMO 2020

Najczęściej zadawane pytania
IMO 2020

Informacje o IMO 2020

Czym jest IMO 2020?

Od 1 stycznia 2020 roku wszystkie statki pełnomorskie będą musiały zredukować emisję tlenków siarki o 85%. Rozporządzenie zostało ustanowione przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO), aby ograniczyć emisję tlenków siarki, wspierać środowisko oraz chronić zdrowie publiczne. Statki muszą stosować paliwa żeglugowe o maksymalnej zawartości siarki wynoszącej 0,5% w porównaniu z obecną wartością graniczną wynoszącą 3,5%.

Jaki jest zakres IMO 2020?

Rozporządzenie będzie miało zastosowanie na całym świecie w sektorze paliw wykorzystywanych na otwartym morzu. Nowe wymagania IMO będą miały wpływ szczególnie na operatorów statków, rafinerie i międzynarodowe rynki ropy naftowej. W przybrzeżnych strefach o ograniczonej emisji siarki (strefy ECA) obowiązują jeszcze bardziej rygorystyczne przepisy, ograniczające zawartość siarki do 0,1%.

W jaki sposób operatorzy statków mogą spełnić wymogi IMO 2020?

Operatorzy statków, aby dostosować się do nowych limitów zawartości siarki wg. IMO 2020 mają możliwość:

1. Korzystania z tzw. "scrubberów"

Mogą oni korzystać z tzw. "scrubberów" do usuwania zanieczyszczeń ze spalin statku. Implementacja "scrubberów" pozwala na dalsze stosowania paliw o wyższej zawartości siarki. Proces ich instalacji jest jednak ograniczony, kosztowny oraz spowoduje wzrost kosztów operacyjnych. Ponadto, cena i dostępność paliw o wyższej zawartości siarki po 2020 roku pozostaje niepewny.

2. Przejście na paliwa inne niż ropopochodne

Mogą zacząć stosować paliwa inne niż ropopochodne, takie jak skroplony gaz ziemny (LNG). Jest to możliwe w przypadku statków o odpowiednich specyfikacjach. Infrastruktura wspierająca wykorzystanie LNG jest obecnie ograniczona. Eksperci przewidują, że do 2020 roku ok. 250-500 statków będzie wyposażonych w technologię oczyszczania zanieczyszczeń lub będzie spalać LNG. Jest to maksymalnie 10-12% globalnej floty kontenerowej. . [źródło: Clarksons Research - czerwiec 2019].

3. Przejście na paliwo o bardzo niskiej zawartości siarki (VLSF) lub MGO

Mogą przejść na paliwo o bardzo niskiej zawartości siarki, które jest zgodne z nowymi zasadami (wybór najbardziej prawdopodobny). Koszty, powszechna dostępność oraz specyfikacje nowego paliwa do stosowania w silnikach okrętowych są nadal niepewne. Przemysł naftowy zmuszony jest dostosować rafinerie i łańcuchy dostaw do nowych regulacji. Koszty tych operacji najprawdopodobniej poniesie rynek.

Dzięki ikonom zgodności IMO 2020 oraz informacją o emisji CO2, Sea Explorer oferuje pełną przejrzystość w zakresie świadczonych usług.

Kto kontroluje wdrażanie rozporządzenia IMO 2020?

Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi kontrola portu (Port State Controle - PSC) danego państwa. Inspektorzy będą sprawdzać dzienniki pokładowe oraz używać urządzeń i dronów detekcyjnych.

Jaka będzie grzywna, jeśli przewoźnik nie spełni wymogów IMO 2020?

W zależności od jurysdykcji, formą kary mogą być wysokie grzywny, zatrzymanie statku lub nawet pozbawienie wolności kapitana.

Jakie są skutki i ryzyko?

Perspektywa IMO 2020 doprowadziła do wysokiego poziomu niepewności co do cen i dostępności produktów naftowych. Obecnie nie jest możliwe wskazanie przyszłego poziomu cen paliw zgodnych z IMO 2020, ponieważ wpływa na nie kilka czynników. Szczególnie wydarzenia geopolityczne (sankcje, wojny, działania OPEC - Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową) oraz światowy popyt na ropę naftową. Rozporządzenie IMO 2020 będzie miało inny znaczący skutek oprócz regularnej zmienności światowych cen ropy naftowej.

Na tym etapie możemy jedynie przewidzieć, że koszt będzie większy niż obecnie stosowanych paliw. Dzisiejsza prognoza zakłada krótko- i średnioterminowy wzrost cen: 180 USD - 400 USD za TEU (wraz we wszystkimi kosztami). Zakres jest bardzo szeroki, ale obecnie nie może być dalej określony, wymienione aspekty mają duży wpływ na rozwój cen. Ze względu na znaczny wzrost cen paliwa, firmy zajmujące się frachtem będą musiały stawić czoła rosnącym i niestabilnym kosztom. Dzięki Planowi Zabezpieczenia Energetycznego, Kuehne + Nagel oferuje swoim Klientom narzędzie do zarządzania ryzykiem. Celem jest zabezpieczenie i ustalenie ceny paliwa na określonych poziomach. Plan Zabezpieczenia Energetycznego jest dostępny dla umów ilościowych od ok. 2 500 TEU. W celu uzyskania dalszych szczegółów, prosimy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Kuehne + Nagel.

Wsparcie od Kuehne + Nagel

Jakie jest stanowisko Kuehne + Nagel odnośnie IMO 2020?

Przemysł żeglugowy musi przygotować się na przyszłość, w której emisje pochodzące z transportu będą niższe. IMO 2020 zagwarantuje, że transport morski pozostanie najbardziej przyjaznym i efektywnym pod względem emisji dwutlenku węgla środkiem transportu. Kuehne + Nagel z zadowoleniem przyjmuje wszelkie podejścia branżowe mające na celu poprawę ochrony środowiska i popiera tę inicjatywę.

Jeśli negocjacje cenowe już miały miejsce, czy Kuehne + Nagel utrzyma ceny?

Domyślnie wszystkie ceny paliw w umowach są zmienne, tzn. podążają za wzrostem lub spadkiem ceny ropy naftowej. Od czwartego kwartału 2019 roku przejdziemy na paliwa VLSF/MGO zgodne z IMO 2020. Od tego czasu, wszelkie koszty będą ujęte w obliczeniach dodatku BAF. Paliwa zgodne z IMO 2020 będą droższe niż obecnie stosowany ciężki olej opałowy (HFO).

W jaki sposób Kuehne + Nagel będzie wspierać mnie jako Klienta w odniesieniu do IMO 2020?

Naszym nadrzędnym celem jest utrzymanie działalności biznesowej naszych Klientów na najwyższym poziomie bez zakłóceń, ale po konkurencyjnych stawkach. Zapewniamy aktualne informacje, transparentność i bezpieczeństwo oraz gwarantujemy odpowiednią reakcję na ewentualne zakłócenia w łańcuchu dostaw. Nasi eksperci będą stale dążyć do skutecznego rozwiązania potencjalnych problemów w zakresie IMO 2020. Kuehne + Nagel zapewnia pełną przejrzystość w zakresie zużycia paliwa, odzwierciedlając indywidualne czynniki handlowe dla TEU. Aby zrównoważyć wszelkie ryzyko finansowe, oferujemy Plan Zabezpieczenia Energetycznego, który ma na celu zabezpieczenie przed zmiennością cen paliw. W celu uzyskania dalszych szczegółów, prosimy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Kuehne + Nagel.

Oddziaływanie na środowisko

Jaki wpływ będzie miało rozporządzenie IMO 2020 na zdrowie i środowisko naturalne?

IMO dąży do zmniejszenia emisji siarki ze statków o 77% w okresie 2020-2025 roku. Ogólnym celem jest zmniejszenie negatywnego wpływu frachtu na ludzkie zdrowie poprzez zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza o 68% w skali światowej. W szczególności w obszarach przybrzeżnych Azji i Pacyfiku, Afryki i Ameryki Łacińskiej.

Rozporządzenie IMO 2020 koncentruje się na redukcji emisji siarki, a nie redukcji emisji dwutlenku węgla. Nie będzie to miało bezpośredniego wpływu na globalne ocieplenie, ale pomoże zapobiegać kwaśnym deszczom i zakwaszeniu oceanów.

Korzyści dla społeczeństwa. Międzynarodowa Organizacja Morska stwierdziła, że dzięki nowym przepisom można uniknąć ponad 570 000 przedwczesnych zgonów
w latach 2020-2025. Znacząca poprawa stanu zdrowia obejmuje zmniejszenie poziomu zachorowań na udar mózgu, astmę, choroby układu krążenia i choroby płuc.

[źródło: Międzynarodowa Organizacja Morska - czerwiec 2019]

Jaki wpływ na środowisko będzie miała moja firma?

Prosimy zapoznać się z powyższym pytaniem: Jaki wpływ będzie miało rozporządzenie IMO 2020 na zdrowie i środowisko naturalne?

Wpływ nowej regulacji na koszty

Jaki będzie wpływ na stawki frachtowe i działalność operacyjną?

Zgodnie z aktualnymi obliczeniami, spodziewany wzrost kosztów będzie miał znaczący wpływ na ogólne ceny transportu kontenerowego. Datą wdrożenia nowego rozporządzenia IMO 2020 jest 1.01.2020 roku. Przewidujemy jednak, że stawki wzrosną już pod koniec trzeciego kwartału 2019 roku. W związku z powyższym, umowy długoterminowe dla transportu morskiego będą zawierały metodę dostosowania cen, znaną Bunker Adjustment Factor (BAF). Aby zrównoważyć ryzyko cenowe, Kuehne + Nagel zapewnia możliwość ustalenia kosztów paliwa z trzyletnim wyprzedzeniem. Dotyczy to dokonania płatności z góry w ramach Planu Zabezpieczenia Energetycznego. Plan ten jest dostępny dla umów ilościowych od ok. 2 500 TEU. W celu uzyskania dalszych szczegółów, prosimy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Kuehne + Nagel.

Kiedy i w jaki sposób zostaną naliczone dodatkowe koszty w celu zapewnienia zgodności z rozporządzeniem IMO 2020?

Od czwartego kwartału opłata paliwowa (BUC) będzie odzwierciedlać koszty poniesione z racji wykorzystania paliw zgodnych z IMO 2020.

Czy oprócz dodatku paliwowego Bunker Adjustment Factor (BAF) będzie jakaś dodatkowa opłata?

Nie będzie żadnych dodatkowych kosztów poza ogólnym wzrostem cen paliw w celu pokrycia kosztów zapewnienia zgodności z IMO 2020. Wyższe koszty paliwa wynikają ze zużycia paliw o niskiej zawartości siarki. Koszty energii w transporcie dalekomorskim określa się jako BAF.

Jak obliczany jest dodatek BAF?

Stawki frachtowe będą określane za pomocą formuły opartej na ostatnich historycznych zmianach cen (miesięcznych lub kwartalnych):

CENA PALIWA ZA TONĘ x ZUŻYCIE PALIWA DLA TEU (CZYNNIK HANDLOWY) = ZMIENNY KOSZT ENERGII

Zużycie paliwa dla TEU to średnie zużycie paliwa na szlaku handlowym. Uwzględniane zmienne to czas transportu, efektywność paliwowa oraz strefa trudnych warunków pogodowych. Kolejnym czynnikiem może być brak równowagi między odcinkiem szlaku pokonywanym z ładunkiem właściwym a odcinkiem powrotnym.

Specyfikacja zgodności

Czy wśród przewoźników istnieje tendencja do przestrzegania nowego rozporządzenia?

Większość przewoźników będzie stosować paliwa (VLSF/MGO) zgodne z IMO 2020 w celu spełnienia wymogów prawnych. Oczekuje się, że "scrubbery" zostaną zainstalowane na poziomie 10-12% w odniesieniu do globalnej floty kontenerowej. [źródło: Clarkson Research - czerwiec 2019].  Technologia LNG znajduje się wciąż na wczesnym etapie rozwoju.

Czy moja umowa ładunkowa zawiera różne elementy kosztów w zależności od technologii zastosowanej na pokładzie statku?

Nie, nasze ceny opierają się na wykorzystaniu dostępnego na całym świecie paliwa zgodnego z IMO 2020 - VLSF lub MGO.

Czym jest "scrubber"?

"Scrubber" jest urządzeniem służącym do oczyszczania gazów wylotowych z głównego silnika statku poprzez pompowanie wody przed jego komin. Siarka i inne cząstki są "wypłukiwane". Występują problemy z późniejszym usuwaniem cząstek z wodą myjącą. Kilka krajów, w tym Singapur i Chiny ustanowiły ścisłe zasady stosowania niektórych "scrubberów". Między innymi "scrubberów" o obiegu otwartym oraz przetwarzania wypłukanego produktu jako odpadu toksycznego. Sprawia to, że korzystanie z tej technologii jest droższe.

Jakie są rodzaje "scrubberów"?

Istnieją dwa rodzaje "scrubberów". Te, które pracują w systemie otwartym, przepompowując wodę morską przez komin statku oraz te, które pracują w systemie zamkniętym. Oznacza to, że utrzymują "wypłukany produkt" na pokładzie statku. Ze względu na wielkość i moc głównych silników większych kontenerowców, postępowanie z wypłukanym produktem może się różnić. W szczególności kontrowersje budzi obecnie wpływ "scrubberów" o obiegu otwartym na środowisko naturalne. Kuehne + Nagel śledzi rozwój globalnej floty kontenerowej pod względem zgodności z wymogami IMO 2020 oraz instalacji "scrubberów". Jest to możliwe za pośrednictwem internetowej platformy dla usług transportu morskiego, Sea Explorer. Będziemy informować Państwa o najnowszych osiągnięciach w tym zakresie.

Jaki jest rzeczywisty wpływ "scrubberów"?

"Scrubbery" to niesprawdzona technologia przejściowa. Tylko ok. 10-12% globalnej floty kontenerowców jest obecnie wyposażonych w "scrubbery" lub planuje się w nie wyposażyć. [źródło: Clarksons Research - czerwiec 2019]. Wpływ "scrubberów" na środowisko, porty i wody przybrzeżne jest przedmiotem kontrowersyjnych dyskusji.

Głównie Chiny i Singapur wprowadziły zakaz stosowania "scrubberów" o obiegu otwartym na wodach śródlądowych i w przybrzeżnych strefach ECA. Korzyści dla środowiska są wątpliwe. Aktualny stan wiedzy wskazuje, że stosowanie skroplonego gazu ziemnego (LNG) jest korzystniejsze od "scrubberów" w celu redukcji siarki.

Czy mogę dokonać zakupu usług transportowych tylko statkami napędzanymi LNG lub statkami wykorzystującymi „scrubbery” / VLSF lub MGO?

Z punktu widzenia ceny, Kuehne + Nagel nie rozróżnia, czy przewoźnik zainwestował w "scrubbery", napęd LNG, czy czyste paliwo. Jednak nowa funkcja platformy Sea Explorer  daje naszym Klientom możliwość przeglądu statusu i środków zgodności z wymogami IMO 2020. Do tego, Klienci mają możliwość połączenia tej informacji z danymi dotyczącymi emisji CO2. Sea Explorer pozwala na uzyskanie pełnej przejrzystości w zakresie stabilności świadczonych usług.

Czym jest dodatek za paliwo niskosiarkowe (Low Sulphur Surcharge - LSF)?

W wydzielonych przybrzeżnych strefach o ograniczonej emisji siarki (ECA) obowiązkowe jest stosowanie jeszcze czystszego paliwa o zawartości siarki 0,1%. Dotyczy to regionu Europy Północnej, Ameryki Północnej i niektórych części Azji. Paliwo to jest jeszcze droższe i będzie wyceniane osobno.

Czy dodatek za paliwo niskosiarkowe (LSF) jest ograniczony do Azji, czy też obejmuje wszystkie trasy?

LSF jest pobierany wszędzie tam, gdzie stosowane jest określone, bardzo czyste paliwo. Obszary, których to dotyczy obejmują Europę Północną, USA i część Azji.

Czy w jednym zbiorniku można mieszać różne rodzaje paliwa?

Nie. Po wyczyszczeniu zbiorników operator musi stosować czystsze paliwo. W przeciwnym razie zbiornik musi zostać ponownie oczyszczony, co jest bardzo kosztowne.

Wątpliwości Klienta

Gdyby rafinerie nie miały możliwości produkcji wystarczającej ilości oleju opałowego o niskiej zawartości siarki, czy ceny dalej będą rosły?

Istnieje ryzyko, że do 1 stycznia 2020 roku nie będzie dostępna wystarczająca ilość paliw zgodnych z wymogami IMO 2020. Doprowadzi to, przynajmniej tymczasowo, do dalszego wzrosty cen.

Czy istnieje ryzyko awarii silnika z powodu stosowania wadliwych paliw?

Tak. W przypadku niewłaściwego wymieszania paliw powstają osady, które mogą prowadzić do awarii głównego silnika. Po wejściu w życie nowego rozporządzenia IMO 2020, usługi transportowe mogą zostać zakłócone. Może być to spowodowane niską jakością paliwa lub niewystarczającą dostępnością zgodnych z wymogami paliw żeglugowych.

Czy dla dużych załadowców będą naliczane dodatkowe opłaty od przewoźników/spedytorów? Czy będzie miało to na mnie wpływ, jako małego załadowcy?

Rozporządzenie IMO 2020 ma zastosowanie do wszystkich, bez względu na ilość przewożonych towarów. Wartość zużycia paliwa (czynniki handlowe / BAF) mają również zastosowanie w równym stopniu do wszystkich. 

Czy dostępna pojemność (statki) do transportu moich towarów zostanie zmniejszona?

Jedynie w przypadku konieczności zmniejszenia tonażu w odniesieniu do zmian technicznych, takich jak instalacja "scrubbera". Wpływ na dostępną pojemność transportową będzie niewielki.

Czy czas transportu / całkowity czas realizacji (TAT) w odniesieniu do moich towarów zostanie przedłużony?

Do tej pory nie mamy żadnych informacji o planowanych zmianach harmonogramów. Opóźnienia w harmonogramach mogą jednakże wystąpić. Ich wynikiem może być niewystarczająca dostępność odpowiednich paliw lub wolniejsza eksploatacja, spowodowana odzyskaniem kosztów paliwa zgodnego z IMO 2020.

Czy od dnia 1 stycznia będzie obowiązywał „okres karencji” dla obecnego poziomu zawartości siarki 3,5% w paliwie wykorzystywanym przez statki?

Nie. Wszystkie statki pełnomorskie muszą przestrzegać nowej regulacji od dnia 1 stycznia 2020 roku.

Skontaktuj się z nami

Chcesz porozmawiać bezpośrednio z jednym z naszych ekspertów?

FAQ IMO 2020

Najczęściej zadawane pytania
IMO 2020