Tło

EXALO Drilling SA to firma powstała w 2012 roku, której branża została w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) sklasyfikowana jako: Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. EXALO Drilling SA to również przeszło 70 lat międzynarodowego doświadczenia z ponad 25 krajów na 3 kontynentach. W lutym 2013 roku pięć działających niezależnie firm wiertniczo - serwisowych z Grupy PGNiG zakończyło formalno-prawny etap konsolidacji i połączyło swoje siły tworząc jeden podmiot: EXALO Drilling. Teraz jest on kontynuatorem bogatych doświadczeń i tradycji, wypracowanych przez każdy z dotychczas niezależnie funkcjonujących podmiotów.

EXALO Drilling SA jest jednym z wiodących europejskich przedsiębiorstw z sektora wierceń lądowych. Ciągle modernizowana flota 45 urządzeń wiertniczych, pozwala na wykonywanie odwiertów nawet do głębokości 8000m. Portfolio EXALO to również pełen zakres profesjonalnych serwisów otworowych, co przekłada się na pełną kompleksowość oferty firmy. Jedną z kluczowych przewag konkurencyjnych EXALO są ludzie. Międzynarodowe doświadczenie, bogata wiedza oraz wysoki poziom kompetencji pracowników, to gwarancja sukcesu dla realizowanych projektów inwestycyjnych.

Wyzwania

Zapewnienie transportu urządzenia wiertniczego Drillmec do Pakistanu z różnych lokalizacji na świecie.

EXALO Drilling SA to globalna marka posiadająca swoje oddziały w Pakistanie, Kazachstanie, Egipcie, czy na Ukrainie. Przekłada się to na bardzo duży obszar działalności operacyjnej. Jednym z istotnych wartości firmy EXALO jest innowacyjność oferowanych rozwiązań,  wynikająca z własnego zaplecza badawczo – rozwojowego oraz najnowocześniejszego laboratorium w Europie. Rezultatem tak silnej bazy naukowej jest dostarczenie klientom usług o najwyższym poziomie.

W 2015 firma EXALO Drilling SA wygrała kontrakt na realizację usług wiertniczych i wsparcie eksploatacyjne na terenie Pakistanu.

W tym celu firma szukała współpracy z międzynarodowym dostawcą usług logistycznych, aby przetransportować urządzenia wiertniczego Drillmec do Pakistanu z różnych lokalizacji na świecie. Idealny partner logistyczny musiał zapewnić odpowiednią umiejętność skoordynowania działań z różnych części świata oraz rozwiązań, w odpowiednim czasie, na trudnym kierunku handlowym. W drodze przetargu EXALO Drilling SA wybrał ofertę logistyczną firmy Kuehne + Nagel Polska.

Nasze rozwiązanie

Zaprojektowanie i wdrożenie rozwiązań na miarę potrzeb klienta, obejmujące szeroki zakres usług.

Kuehne + Nagel spełniła wysokie wymagania EXALO Drilling SA, dostosowując rozwiązania dla klienta w oparciu o swoje wieloletnie doświadczenie na międzynarodowym rynku transportowym i logistycznym. Kuehne + Nagel zaprojektowała i wdrożyła rozwiązania globalne na miarę potrzeb klienta, które miały za cel mobilizację wiertni w jednym punkcie na świecie – w Pakistanie. W tym celu firma zapewniła jeden punkt kontaktowy, który koordynował cały projekt oraz kontaktował się z wyznaczonymi specjalistami w poszczególnych punktach wysyłki ładunku.

Największym punktem wysyłki było zorganizowanie i przeprowadzenie czarteru statku na trasie Polska – Pakistan, który wymagał dużej synchronizacji wszystkich zainteresowanych stron (terminal portowy / Kuehne + Nagel, armator, nadawca). Ważne także było skrupulatne podejście do dodatkowych czynności związanych z ładunkiem – istotne było prawidłowe przygotowanie ładunku i dokumentacji do odprawy, koordynacja i monitoring dowozów poszczególnych części wiertni do portu, przygotowanie zezwoleń na transport.

Inne czynności, takie jak organizacja, koordynacja i nadzór nad przeładunkami na placu i w relacji plac – burta, wykonanie pełnej dokumentacji operacji oraz zapewnienie kompleksowego doradztwa były równie ważne w poprawnym i sprawnym wykonaniem całego projektu. A wszystko to z zapewnieniem pełnej transparentności działań i stałej informacji dla zleceniodawcy.

Wyniki

Fachowa pomoc przy wielopoziomowym projekcie, która spełniła wysokie wymagania klienta.

W związku z wykorzystaniem Kuehne + Nagel jako globalnego operatora logistycznego, EXALO Drilling wydatnie zmniejszyło koszty przeprowadzenia operacji mobilizacji wiertni w Pakistanie co wpłynęło na wzmocnienie jej pozycji na rynku.

Realizacja tak wymagającego logistycznie projektu, zakończona terminowym wywiązaniem się ze zobowiązania wobec tak prestiżowego zleceniodawcy uwiarygodniła wizerunek firmy Kuehne + Nagel w oczach klienta.

Zarówno EXALO, jak i jego klient byli w pełni zadowoleni z obsługi, jak i profesjonalnego wsparcia zapewnionego przez firmę Kuehne + Nagel.

Dla Kuehne + Nagel natomiast było to zaś interesujące i wymagające wyzwanie które finalnie zaowocowało poszerzeniem doświadczenia na polu świadczenia usług logistycznych dla firm branży wydobywczej.

Opinia

„EXALO Drilling, będące jednym z wiodących przedsiębiorstw europejskich eksploatujących złoża ropy naftowej i gazu ziemnego potrzebowało partnera logistycznego, który w pełni zapewni szybkość i fachowość działania. Ze względu na bardzo duży obszar działalności operacyjnej zależało nam na nawiązaniu współpracy z dostawcą, który będzie w stanie skoordynować działania z różnych części świata, zadba między innymi o prawidłowe przygotowanie ładunku czy dokumentacji , tak aby zapewnić usługi na możliwie najwyższym poziomie.

Zdawaliśmy sobie sprawę, że dość niełatwy kierunek handlowy, jaki stanowi Pakistan wymagać będzie od naszego transportera bardzo dużego zaangażowania nakładów pracy, doskonałej koordynacji oraz skrupulatności. Dlatego też postanowiliśmy dokonać wyboru stawiając na sprawdzoną i doświadczoną firmę, jaką stanowi Kuehne + Nagel Polska.

Terminowość oraz wysoka skuteczność działań wpasowuje się doskonale w wartości wyznawane przez EXALO Drilling. Dbając o komfort obsługi naszych klientów zależało nam na sprawdzonej i rzetelnej współpracy, dlatego też profesjonalizm, jaki reprezentuje sobą  Kuehne + Nagel Polska nie tylko przyczynił się do znacznego zmniejszenia kosztów, ale również do sprawnej i szybkiej obsługi handlowej.”

EXALO Drilling.

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych rozwiązaniach branżowych.
Skontaktuj się z naszym ekspertem.