Przykro nam jeżeli nasza usługa nie spełniła Państwa oczekiwań lub towar uległ uszkodzeniu. W takiej sytuacji mogą Państwo zgłosić reklamację. Poniżej znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, dotyczące procedury składania reklamacji oraz druk reklamacyjny do pobrania. 

Pobierz druk zgłoszenia reklamacyjnego >>


Najczęściej zadawane pytania

Czym jest reklamacja?

Reklamacja jest roszczeniem złożonym w formie pisemnej, związanym z uszkodzeniem, utratą lub ubytkiem w przesyłce, powstałymi w czasie od przyjęcia przesyłki do transportu, aż do jej wydania lub opóźnieniem w dostawie przesyłki. Reklamacja może być także roszczeniem związanym z różnicami inwentaryzacyjnymi.

W jaki sposób klient powinien zgłosić reklamację?

Dla skutecznego zgłoszenia reklamacji konieczne jest wysłanie przez klienta formularza reklamacyjnego wraz z wymaganą dokumentacją na adres mailowy wskazany u dołu formularza. Wymagania techniczne wskazane są na końcu formularza reklamacyjnego.

Jakie dokumenty są niezbędne dla złożenia reklamacji?

•    dokument potwierdzający zawarcie umowy (oferta, umowa, zlecenia);
•    protokół szkody;
•    faktura handlowa towarzysząca przesyłce (nie dot. opóźnienia);
•    korekta faktury handlowej (nie dot. opóźnienia);
•    list przewozowy;
•    istotna dla sprawy korespondencja elektroniczna;
•    zdjęcia reklamowanej przesyłki (nie dot. opóźnienia);
•    dokument potwierdzający utylizację – w przypadku całkowitego uszkodzenia przesyłki.

Czym jest protokół?

Jest to dokument (oświadczenia), który określa m.in. rodzaj, okoliczności powstania oraz rozmiar szkody. Jest dokumentem dwustronnym, spisanym przez odbiorcę i kierowcę dostarczającego przesyłkę.
Spisanie protokołu szkody w obecności kierowcy nie jest reklamacją, lecz jedynie wniesieniem zastrzeżeń do stanu przesyłki.

Jakie są konsekwencje niedosłania przez klienta kompletu dokumentów?

Bez dosłania dokumentów o których mowa w punkcie 4 reklamacja nie zostanie rozpatrzona. W szczególnych przypadkach Kuehne + Nagel Sp. z o.o.  ma prawo żądać dodatkowych dokumentów, koniecznych do rozpatrzenia reklamacji.

Czym jest SDR?

SDR – to jednostka walutowa o charakterze pieniądza bezgotówkowego, związana z międzynarodowym przewozem drogowym towarów. Kurs SDR jest ogłaszany w Tabeli A kursów średnich walut obcych (kod waluty XDR).

Decyzja - zakończenie reklamacji

Reklamacja może zakończyć się decyzją pozytywną bądź też odmową wypłaty. Decyzję wysyłane są drogą mailową na adres wskazany przez klienta w formularzu reklamacyjnym.

W przypadku decyzji pozytywnej konieczne jest wstawienie noty obciążeniowej przez klienta i przesłanie jej oryginału na adres pocztowy Spółki.