Przygotuj się do odprawy celnej


Będąc zaufanym doradcą
grupy ds. transportu i logistyki transgranicznej rządu Wielkiej Brytanii, Kuehne + Nagel działa na rzecz ułatwionego handlu. Daje nam to doskonałą pozycję do skutecznego załatwiania formalności podczas odprawy celnej w Wielkiej Brytanii.

Co zmieni brexit w transporcie?

Po trzech i pół roku od poparcia Brexitu przez Brytyjczyków umowa o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej wejdzie w życie. Wraz z formalną ratyfikacją umowy o wystąpieniu, Wielka Brytania oficjalnie opuści Unię Celną formalnie 31 stycznia 2020 r., a okres przejściowy wejdzie w życie na kolejne 11 miesięcy kończących się 31 grudnia 2020 r. Pomimo niedawno ratyfikowanej umowy o wystąpieniu każda przesyłka do i z Wielkiej Brytanii będzie podlegać zgłoszeniu celnemu po zakończeniu okresu przejściowego 31 grudnia 2020 r.

Naszym priorytetem w Kuehne + Nagel jest by płynny przepływ towarów, do którego już wcześniej przyzwyczailiśmy naszych Klientów, funkcjonował również po brexicie. Niezbędne informacje, które Klient musi znać, aby przewozić towary pomiędzy UE i Wielką Brytanią po brexicie, wypunktowaliśmy w formie pomocnej listy.

Odprawa celna po brexicie
Brexit bez umowy - odprawa celna

 
Załatwiamy formalności związane z pobrexitowymi

zgłoszeniami celnymi w Wielkiej Brytanii

Co należy nam dostarczyć?

 • DOKUMENT PEŁNOMOCNICTWA
  Upoważnienie Kuehne + Nagel do działania w charakterze bezpośredniego przedstawiciela przy wypełnianiu zgłoszeń celnych, zwane również „upełnomocnieniem” (Letter of Empowerment – wystarczy wypełnić tylko raz)
 • NUMERY EORI ODBIORCY I NADAWCY
  Numer EORI (Economic Operators Registration and Identification) jest warunkiem konicznym do przejścia odprawy celnej towarów w Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii
 • NUMER FAKTURY I WALUTA
  Znajdujące się na fakturze handlowej
 • NUMER TARYFY CELNEJ (KOD HS) TOWARÓW
  Jednolity, globalny kod klasyfikacji towarów
 • OPIS TOWARÓW
  Zwięzły opis towarów
 • WARTOŚĆ TOWARÓW
  Wartość pieniężna towarów i waluta do celów obliczania należności celnych i podatku VAT
 • INCOTERMS
  Incoterms należy uzgodnić z partnerami handlowymi, ponieważ określają one, kto odpowiada za odprawę celną i związane z nią koszty

 

TSP – nasze zalecenie dotyczące transportu towarów

do Wielkiej Brytanii

 

Brexit bez umowy - przygotuj się

Rząd Zjednoczonego Królestwa wdrożył Przejściowe uproszczone procedury (TSP)
w celu ułatwienia transportu towarów pochodzących z UE do Wielkiej Brytanii.
TSP ogranicza ilość informacji, które brytyjscy odbiorcy towarów muszą podać
w zgłoszeniu przywozowym, gdy towary przekraczają granicę z UE. Procedury TSP stosuje się do większości rodzajów towarów (z wyłączeniem np. towarów niebezpiecznych). Aby móc skorzystać z TSP, brytyjski odbiorca towarów musi zarejestrować się w TSP. Po dokonaniu rejestracji, należy przekazać numer rejestracji TSP firmie Kuehne + Nagel.

Proszę pamiętać: Jeśli Kuehne + Nagel nie prowadzi stosunków handlowych z odbiorcą, według prawa nie wolno nam zwrócić się do odbiorcy w celu uzyskania jego numeru rejestracji TSP. Ma to zwykle zastosowanie w przypadku realizacji wysyłek dla przedsiębiorstw z siedzibą w UE.

Korzystanie z TSP zmniejsza ryzyko opóźnień na granicy, ponieważ zmniejsza ilość informacji, które należy podać w zgłoszeniu przywozowym. Po okazaniu numeru TSP odprawy celnej nie trzeba będzie przechodzić natychmiast na granicy, tak więc większość przesyłek uniknie kolejek do odprawy w porcie.

Więcej informacji po pobraniu naszego folderu informacyjnego o TSP.


Odprawa celna po brexicie - najważniejsze informacje

Ważne linki i pliki do pobrania

 • Kuehne + Nagel Brexit Blog → tutaj
 • Kuehne + Nagel - Import i eksport po brexicie tutaj
 • Kuehne + Nagel - Jak przygotować się do brexitu? → tutaj

 • Dalsze informacje o Przejściowej Uproszczonej
  Procedurze (TSP) → tutaj
 • Brytyjska strona informacyjna o brexicie → tutaj
 • Unijna strona informacyjna o brexicie → tutaj