KNLogin upraszcza wymianę informacji z Twoimi partnerami poprzez dostarczanie rozwiązań opartych na współpracy na wspólnej platformie. Silniejsza integracja systemów, procesów i ludzi wzmacnia interakcje ze wszystkimi zaangażowanymi stronami.                                                                   

Interaktywne Planowanie Dostawy (IDP) oferuje planowanie w czasie rzeczywistym . Minimalizuje to komunikację, optymalnie wspiera planowanie dostaw dla transportów morskich FCL i LCL oraz umożliwia określenie dostaw priorytetowych. System rezerwacji KN Login, dostępny 24h/7 sprawia, że składanie zleceń jest jeszcze bardziej elastyczne.

KN Login - Współpraca

KN Login umożliwia szybki przegląd wszystkich działań i procesów logistycznych zamówień w łańcuchu dostaw. Zapewnia prognozy wysyłek, podsumowuje wydarzenia ważne w łańcuchu dostaw i alerty o wyjątkach.

 

 

 

Usługi o wartości dodanej

Płynna współpraca z partnerami dla zoptymalizowania produktu i przepływu informacji

  • Przyśpiesza procesy poprzez łatwą interakcję i komunikację między wszystkimi uczestnikami łańcucha dostaw

  • Informacje poufne mogą być chronione poprzez wdrożenie poziomów dostępu do danych

  • Spójność w dzieleniu się  danymi umożliwia sprawne i świadome podejmowanie decyzji

  • Zwiększa wydajność planowania i wdrażania, a także niezawodność poprzez zastąpienie procesów manualnych operacjami opartymi na systemie

  • Możliwa łatwa integracja w systemie wszystkich stron biorących udział w procesie zamówień oraz dystrybucji