Kontenery używane przy realizacji transportu drogą morską czy też koleją różnią się od siebie w zależności od przewożonego ładunku. W tym wpisie przyjrzymy się wymiarom i rodzajom kontenerów wykorzystywanych w spedycji morskiej.

Podstawową cechą kontenerów jest wielkość, która jest określana w stopach. Aktualnie we frachcie morskim najczęściej wykorzystuje się kontenery 20-stopowe lub 40-stopowe. Możemy się spotkać również z kontenerami o rozmiarze 45 stóp, natomiast nie są one obsługiwane na wszystkich trasach i we wszystkich portach morskich.

Zachęcamy do zapoznania się z poniżej zamieszczoną specyfikacją kontenerów. Zawiera ona kluczowe dane, które pozwalają wybrać właściwy rodzaj i wymiar kontenera.

Jakie wymiary i rodzaje kontenerów wykorzystuje się w spedycji morskiej?

1.    Rodzaje kontenerów

•   Standard – innymi słowy kontenery uniwersalne, są one przeznaczone do użytku ogólnego,
•   Reefer – są to kontenery chłodnicze, najczęściej przewozi się w nich produkty spożywcze. Taki typ kontenera zapewnia przewóz w określonej, stałej temperaturze, która w zależności od towaru może być dodatnia lub ujemna. Dodatkowo kontener typu reefer może zapewnić określone warunki – atmosferę lub wilgotność,
•   Open top – takie kontenery zapewniają możliwość transportu ładunków ponadgabarytowych, które nie mieszczą się w standardowym kontenerze,
•   Flat rack – są to specjalistyczne kontenery z otwartym dachem i bokami. Umożliwiają one transport ciężkich towarów, których rozmiar nie pozwala na transport przy użyciu standardowych kontenerów, jednocześnie wymagają one wyjątkowej obsługi.

2.    Wymiary kontenerów

•    Wymiary wnętrza – długość, szerokość i wysokość, stanowią kluczową rolę przy realizacji załadunku, ponieważ determinuje ilość i wielkość ładunku, która może być umieszczona w kontenerze,
•    Wymiary drzwi – szerokość i wysokość drzwi jest kluczowa w przypadku większości wykorzystywanych typów kontenerów (Standard, Reefer). Pozwalają one określić możliwie największe wymiary towaru, który chcemy załadować do kontenera.