Jakie są główne zalety technologii blockchain?

•    Bezpieczeństwo przesyłanych danych, zapewnione poprzez szyfrowanie danych przez narzędzia kryptograficzne,
•    Nieograniczona moc przetwarzania dużych zbiorów informacji,
•    Poufność oraz transparentność danych,
•    Dane zapisywane w bloku są niezmienne,
•    Dane oraz cała ich historia jest dostępna do pobrania przez każdego użytkownika sieci,
•    Trwałość, zapewniona przez konstrukcję sieci, która jest odporna na uszkodzenia; usunięcie, zalanie czy spalenie jest niemożliwe,
•    Dostępność danych, są one dystrybuowane wszystkim ogniwom wchodzącym w skład sieci. Konstrukcja jest zdecentralizowana, a każdy komputer w sieci posiada kopię danego blockchain’a.

Co to jest blockchain?

Blockchain to zdecentralizowana i rozproszona baza danych, którą cechuje stale rosnąca ilość informacji pogrupowanych w bloki oraz przechowywanych w chronologicznym porządku. Technologia powstała na potrzeby cyfrowej waluty BITCOIN, jednak dzisiaj znajduje coraz więcej zastosowań w różnych dziedzinach gospodarki. Wysoki poziom bezpieczeństwa, który jest jedną z najbardziej wartościowych cech technologii Blockchain doceniają instytucje państwowe, proponując wprowadzenie tożsamości cyfrowej, pozwalającej na posługiwanie się elektronicznym dowodem tożsamości. Jest ona również używana w branży finansowej przy reemisji czy też przesyłaniu pieniędzy.

Jak firma logistyczna może wykorzystać możliwości technologii blockchain?

Firmy logistycznej są odpowiedzialne za transport towarów z odległych miejsc na świecie. Objęcie należytą opieką każdego realizowanego serwisu to nie tylko dostarczenie towaru z punktu A do B, ale także zapewnienie prawidłowego przebiegu usługi od strony formalnej. Zarówno przesyłki wewnątrzkrajowe, jak i te międzynarodowe często angażują wiele ogniw, które są nieodłączną częścią łańcucha dostaw. Realizacja dostawy transportu zatem pociąga za sobą potrzebę drukowania ogromnej ilości dokumentów przewozowych.

Zastosowanie technologii blockchain pozwoli na wyeliminowanie potrzeby drukowania tak dużej ilości dokumentów. Przynosiłoby to oszczędności na skalę setek milionów USD rocznie. Co więcej, dzielenie się dostępem do dokumentów przewozowych w ramach technologii blockchain pozwoli na optymalizację łańcucha dostaw, transparentność i prostotę w przekazywaniu dokumentów każdej z zaangażowanych stron. Warto zwrócić uwagę na społecznie odpowiedzialną cechę technologii blockchain, która eliminuje potrzebę produkowania ogromnego nakładu papierów, dotąd będących nieodłączną częścią procesu.

Firma Kuehne + Nagel w ramach współpracy na zasadach konsorcjum z firmami AB InBev, Accenture, APL, oraz europejską organizacją celną (European Customs Organization) z sukcesem przetestowało rozwiązanie blockchain.
Konsorcjum sprawdziło rozwiązanie, w którym dokumenty nie są już wymieniane fizycznie lub cyfrowo, ale zamiast tego odpowiednie dane są udostępniane i rozpowszechniane za pomocą technologii blockchain. Globalna logistyka towarów w ramach takich branż jak motoryzacja, handel detaliczny czy towary konsumpcyjne często wymagają ponad 20 różnego rodzaju dokumentów, z których wiele nadal jest w formie papierowej. Co więcej, w tych dokumentach można replikować do 70% danych.

Każda organizacja uczestnicząca w testach reprezentowała określonego interesariusza w procesie wysyłki: AB InBev reprezentował typowego eksportera, APL wniósł swoją rolę jako firma wysyłająca, Kuehne + Nagel wskazała kierunek wymagań dla spedytora, a europejska organizacja celna przedstawiła wymogi regulacyjne dotyczące ładunku. Accenture zapewnił wiedzę technologiczną i konsultingową w zakresie technologii blockchain i opracował architekturę techniczną niezbędną do obsługi tego rozwiązania.

Według International Data Corporation globalne wydatki na rozwiązania blockchain mają wynieść 2,1 mld USD w 2018 r., czyli ponad dwa razy więcej niż 945 mln USD w 2017 r. Oczekuje się, że w 2021 r. sięgną sumy 9,7 mld USD.

Źródło: www.namiary.pl/2018/04/04/logistyczny-blockchain/