Według danych opublikowanych przez Komisję Europejską, transport jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi gospodarki europejskiej. Branża ta zatrudnia obecnie 11 mln osób, co stanowi około 5% całkowitego zatrudnienia w Europie. Co ciekawe, około 13% całkowitych wydatków gospodarstw domowych jest przeznaczana właśnie na ten sektor. Koszt transportu jest kosztem ukrytym, dlatego tak nisko jest on ugruntowany w naszej świadomości, nie mniej jednak zawiera się on w cenie właściwie każdego produktu jaki przyjdzie nam kupować.

Sytuacja na rynku transportowym w Polsce i Europie

W perspektywie państw całej Europy, znaczenie branży transportowej stale wzrasta, a stworzenie właściwych warunków, aby taka tendencja została utrzymana jest pożądane. Transport stanowi nieodłączny element rozwoju gospodarczego i pozytywnie oddziałuje na współpracę między poszczególnymi społecznościami w Europie.

Warto zaznaczyć, iż udział polskich firm transportowych stanowi 25% przewozów rynku Europejskiego. Tak ogromny rozwój tego sektora gospodarki, wpływa również na powstawanie nowych przestrzeni magazynowych, których wielkość w 2017 roku wzrosła o 22% w stosunku do poprzedniego roku. Oznacza to, że w 2017 Polska dysponuje 13,4 mln metrów kwadratowych nowoczesnych magazynów w Polsce.

Zgodnie ze statystyką GUS, bezpośredni udział sektora usług transportu i logistyki w polskim PKB zwiększył się o ponad 20% od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Zwiększające się zapotrzebowanie na transport drogowy jak i powierzchnię magazynową, wymagają od firm logistycznych ciągłego zwiększania zasobów. Jednym z problemów, jest zatrudnienie wystarczającej ilości pracowników. Aktualnie na rynku brakuje około 100 tysięcy kierowców, dlatego eksperci pracujący w firmach logistycznych stawiają sobie za priorytet, aby ładunki które przewożą były jak najbardziej skonsolidowane, a przestrzeń ładunkowa była maksymalnie wykorzystana.

Sposobem na walkę z niewystarczającą ilością pracowników jest wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i automatyzacja procesów. Podczas gdy w transporcie drogowym automatyzacja jest na etapie testów, wizja jej wdrożenia na szeroką skalę jest nadal odległa, natomiast stała się ona powszechna w ramach obsługi magazynowej. Automatyczne wózki widłowe czy coboty, które uzupełniają pracę człowieka stanowią niezastąpione wsparcie szczególnie przy powtarzających się, prostych do wykonania pracach.