Obiecujemy dostarczać naszym Klientom przyjazne dla środowiska, zrównoważone i innowacyjne rozwiązania w zakresie łańcucha dostaw. Wspólnie z dostawcami i Klientami zmniejszamy pozostawiany przez nas ślad węglowy i pomagamy interesariuszom osiągnąć śmiałe i ambitne cele środowiskowe.

Zakwaszenie oceanów i globalne ocieplenie dramatycznie wpływają na nasze naturalne ekosystemy. Bez długoplanowych celów
i podejmowanych działań życie na planecie Ziemia jest zagrożone. Musimy podejmować odważne i szybkie działania, aby zmienić tę rzeczywistość.

Sektor logistyczny przyczynia się do 7% światowej emisji gazów cieplarnianych. Jako lider branży zobowiązujemy się do zmniejszenia naszego udziału, poprzez wdrażanie i realizację ambitnych celów w zakresie ochrony klimatu.

Net Zero Carbon to międzynarodowy program Kuehne + Nagel, który zakłada redukcję pozostawianego śladu węglowego.
Podstawowe założenia naszej strategii:

 • efektywne zarządzanie emisją dwutlenku węgla we wszystkich operacjach,
 • dostarczanie produktów i usług rekompensujących pozostawiany ślad węglowy,
 • przestrzeganie ustalonych kryteriów środowiskowych w ramach współpracy z dostawcami.

Nasze cele:

Program Net Zero Carbon zakłada redukcję emisji dwutlenku węgla w transporcie i logistyce w ujęciu globalnym.

Oprócz ciągłego ograniczania emisji CO2, firma oferuje teraz swoim Klientom rozwiązania zmniejszające pozostawiany ślad węglowy wywołany ich transportem. Wykorzystanie technologii Big Data i wdrożenie jej w platformy cyfrowe firmy umożliwia wybór rodzaju transportu oraz optymalizację tras, budując zrównoważoną i pro-środowiskową wartość dla przyszłych pokoleń.

Zrównoważony i neutralny pod względem emisji CO2 transport od 2020 roku.

Strategia naszej firmy zakłada pełną neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla na całym świecie. Odnosi się to do wszystkich emisji w naszej bezpośredniej strefie wpływów, w zakresie 1 i 2 poziomu, w ramach protokołu w sprawie emisji gazów cieplarnianych – Greenhouse Gas Protocol - GHG Protocol. 

Neutralny pod względem emisji CO2 transport w całej sieci dostawców do 2030 roku

Będziemy koncentrować się również na emisjach objętych 3 poziomem protokołu GHG, zajmując się pozostawianym śladem CO2 naszych dostawców: firm transportowych, linii lotniczych i dostawców spedycji morskiej. Proces działania zakładający współpracę z Klientami przedstawiliśmy na grafice poniżej.

Pierwszy element strategii zakłada pełną koncentracje na neutralności pod względem emisji węgla wszystkich przesyłek niepełnokontenerowych (LCL) od roku 2020.

Nasza droga do zrównoważonej emisji dwutlenku węgla

Nasza droga do zredukowania pozostawianego śladu węglowego do 2030 roku rozpoczyna się!  Dzięki najnowocześniejszym kalkulatorom węgla, zgodnym z międzynarodowymi standardami, jesteśmy w stanie zmniejszyć emisję węgla na całym świecie. Emisji, których nie damy radę wykluczyć – zrekompensujemy!

Projekt Net Zero Carbon

 

WIDOCZNOŚĆ

Kalkulator emisji CO2

Podejmowanie ekologicznych wyborów wymaga pełnej świadomości, co do ilości pozostawianego śladu węglowego na każdym etapie łańcucha dostaw.

Kalkulator emisji CO2 oraz szczegółowe raportu dostarczane Klientom, umożliwiają nam zbieranie wiarygodnych informacji
i dokładne monitorowanie źródeł emisji.

Pozwala to wybrać ekologiczny rodzaj transportu oraz zoptymalizować łańcuch dostaw.


REDUKCJA

Kwestie środowiskowe są integralną częścią naszego systemu zarządzania QSHE. Posiadamy certyfikat środowiskowy ISO 14001 dla ponad 200 lokalizacji na całym świecie.

Program naszej firmy, w zakresie redukcji emisji obejmuje:

 • Zastosowanie neutralnych paliw, pod względem emisji dwutlenku węgla
 • Efektywne wykorzystanie pojemności we wszystkich środkach transportu
 • Sprzedaż wiązana towarów w centrach logistycznych
 • Rozmieszczenie ruchu multimodalnego za pośrednictwem barek kolejowych i rzecznych
 • Wdrożenie zaawansowanych technologii, takich jak energia słoneczna i usuwanie odpadów we wszystkich nowych centrach logistycznych
 • Prowadzenie programów szkoleniowych, mających na celu utrzymanie i zwiększenie świadomości ekologicznej pracowników
 • Zastąpienie podróży służbowych wideokonferencjami

KOMPENSACJA

 Wzrost PKB powoduje nawet dwukrotny wzrost globalnego transportu. Działania na rzecz redukcji emisji są jednak szybciej rozwijane niż ogólny wzrost gospodarczy. Postęp technologiczny pomaga ograniczyć emisje dwutlenku węgla, jednak czas działać już teraz. Kompensacja emisji dwutlenku węgla jest aktywnością, która pozwala firmom
i osobom fizycznym zrównoważyć emisje CO2 z przesyłki, której nie można uniknąć. Zmniejszymy nasz ślad, inwestując w certyfikowane projekty przyrodnicze na całym świecie.


Wybrane projekty przyrodnicze, w które inwestujemy:

Peru

Projekt REDD Parku Narodowego Cordillera Azul: Redukcja emisji pochodzących z wylesiania i degradacji

Projekt REDD wspiera bogaty ekosystem różnorodności biologicznej lasów o wysokiej zawartości węgla. Projekt chroni ten wyjątkowy ekosystem i przywraca zdegradowane ziemie dzięki systemom rolno-leśnym w strefie buforowej. Dzięki temu na uprawach zarabiają mali rolnicy i społeczności lokalne. 

Cele na 2021 r.:

 • Chronienie 1,6 miliona hektarów zagrożonego lasu
 • Ochrona 28 gatunków zwierząt
 • 716 miejsc pracy, z czego 30% stanowią kobiety
 • Produkcja ekologicznych towarów (kawa, kakao) oraz pielęgnowanie sprawiedliwego handlu
 • Inwestycja w szkolnictwo dla lokalnej społeczności

Wszystkie dane pochodzą z projektu REDD Parku Narodowego Cordillera Azul.

Indonezja

Projekt REDD Katingan Mentaya

Projekt Katingan Mentaya chroni siedliska torfowisk w środkowej Kalimantanie w Indonezji. Zapobiega wycinaniu lasu, co doprowadziłoby do osuszenia leżącego pod nim torfu. Na zagrożonej ziemi żyje kilka krytycznie zagrożonych gatunków, w tym do 10% ocalałych borneańskich orangutanów, południowych gibonów borneńskich i małp trąbowatych.

Najważniejsze informacje o projekcie:

 •     149 800 hektarów nietkniętych torfowiskowych chronionych lasów leśnych
 •     Ochrona żywych siedlisk dla 5 krytycznie zagrożonych gatunków
 •     8 zagrożonych gatunków zwierząt
 •     Współpraca z 34 wioskami w strefie objętej projektem
 •     W projekcie bezpośrednio zatrudnionych jest ponad 500 osób

Wszystkie dane są dostarczane przez The Katingan Mentaya Project.

Kenia

Projekt sadzenia drzew kierowany przez społeczność

Projekt sadzenia drzew w Afryce Wschodniej wspiera rolników w rozwiązywaniu problemu ubóstwa, degradacji ziemi i zmian klimatu poprzez sadzenie drzew. Ma na celu poprawę życia niektórych najbiedniejszych ludzi na świecie poprzez budowanie zdolności, rozwój przywództwa, dzielenie się informacjami i działania na rzecz równości płci. Osiąga się to poprzez podejście społecznościowe do sadzenia drzew i ponownego zalesiania, zapewniając, że lokalni rolnicy są architektami i kierownikami projektu w terenie, co przynosi korzyści dla nich samych, ich rodzin i ziemi.

Cele oddziaływania na 2021 r .:

 •     Przywrócono 46 994 hektary gruntów, w tym 206 hektarów obszarów nadbrzeżnych
 •     Zasadzono ponad 18 milionów drzew
 •     Aż 400–600% wzrost plonów poprzez szkolenie w zakresie praktyk rolniczych
 •     Ponad 87 000 rolników otrzymujących wysokiej jakości szkolenie zawodowe
 •     50 liderów to kobiety, 41% uczestników ogółem to kobiety

Wszystkie dane są dostarczane przez TIST East Africa.