Transport i logistyka dla automotive

Firmy transportowe oraz firmy logistyczne poszerzają ofertę dedykowanych rozwiązań, skrojonych na miarę potrzeb firm z różnych dziedzin przemysłu. Jedną z branż, która wymaga specjalistycznego podejścia jest branża motoryzacyjna.

logistyka dla branży motoryzacyjnej

Transport

Logistyka dla branży motoryzacyjnej charakteryzuje się potrzebą posiadania kompleksowego zakresu usług, a więc możliwości oferowania serwisów intermodalnych, tak aby, móc zapewnić Klientowi serwis od drzwi do drzwi. Będzie to możliwe przy posiadaniu w portfolio usług zarówno transportu drogowego, jak i transportów, lotniczego, morskiego i kolejowego.

Zapewniając tak szeroki zakres usług, firma logistyczna może zapewnić rzetelną obsługę branży automotive. Jednak usługi te musi cechować również zachowanie najwyższego poziomu bezpieczeństwa, terminowości oraz jakości. Dodatkowym elementem, który wpływa na poziom zaawansowania obsługi logistycznej w branży automotive jest dostosowanie procesu logistycznego do systemu pracy „just-in-time”.

Magazynowanie

Magazyn dla branży motoryzacyjnej

Obsługa logistyczna branży motoryzacyjnej to także współpraca na poziomie magazynowania. Już na etapie budowania przestrzeni magazynowanej dla branży motoryzacyjnej, kluczowe jest zapewnienie rozwiązań magazynowych dostosowanych do obsługi różnych rodzajów towarów. Kluczowym elementem magazynowania części motoryzacyjnych jest określenie ich gabarytu, odporności na czynniki zewnętrzne, jak i wymagany poziom zabezpieczenia. Co więcej, trzeba uwzględnić również wszelkie regulacje prawne, które mogą determinować sposób przechowywania oraz obsługi towarów.

Warto podkreślić, że branża motoryzacyjna podąża w kierunku zmiany systemu planowania z tygodniowego na 24-godzinny. Taka transformacja systemu działania oznacza dla firm logistycznych potrzebę maksymalnej elastyczności oraz gotowości do zmian. Będzie to też na pewno wymagało opracowania nowych sposobów uzupełnienia zapasów w magazynach oraz zwiększenie częstotliwości ich dostaw.

logistyka dla branży motoryzacyjnej

Kolejnym wyzwaniem, które branża motoryzacyjna stawia przed firmą transportową jest potrzeba pogodzenia ze sobą części procesu logistycznego, który składa się z wielu elementów. Wynika to z poziomu personalizacji produktu końcowego, co determinuje potrzebę pogodzenia ze sobą wielu czynników, takich jak transport elementów maszynowych, chemicznych, elektrycznych, które mogą znajdować się w najróżniejszych zakątkach świata. Rozproszenie zakładów produkcyjnych i montowni oraz jednoczesna potrzeba zapewnienia dostawy materiałów przy takim systemie pracy wymaga od firmy logistycznej zaawansowanej wiedzy branżowej, maksymalnej koordynacji działań, wielopoziomowego planowania oraz niezawodnego systemu komunikacji.

Narzędzia informatyczne w logistyce

Innowacyjne rozwiązania technologiczne

Bez względu na etap procesu logistycznego, nieodłącznym elementem świadczenia usług dla branży automotive, który pozwoli na efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw w tak zmiennym środowisku jest wdrażanie innowacyjnych technologii informatycznych. Zapewniają one najwyższy poziom komunikacji pomiędzy producentem, firmą logistyczną, oraz każdym ogniwem zaangażowanym w proces.

Zachęcamy do lektury artykułu, który ukazał się w marcowym wydaniu miesięcznika TSL Biznes: Innowacje i nowe technologie w obsłudze logistycznej branży automotive.