„Wolny
handel jest podstawą dobrobytu"

Kuehne + Nagel w ciągu ostatnich lat angażował Klientów i własnych ekspertów branżowych, aby ocenić wszystkie możliwe skutki. Aby poradzić sobie z efektami nieuporządkowanych regulacji po brexicie, Kuehne + Nagel podjęło kroki w celu przeglądu wszystkich możliwych opcji do zabezpieczenia przepustowości na szlakach handlowych z Europą poza korytarzem Kent - drogą morską oraz powietrzną. Ponadto firma rozpoczęła rekrutację dodatkowych urzędników celnych. Kuehne + Nagel zostało zaproszone do współpracy z brytyjską grupą Cross Border Steering Group i wykorzysta tę okazję do zdefiniowania zrównoważonych rozwiązań, w momencie gdy warunki brexitu będą bardziej sprecyzowane.

Dodatkowe informacje o Brexicie

W Kuehne + Nagel planujemy i przygotowujemy gotowe rozwiązania na każdy możliwy rezultat Brexit’u, aby zapewnić Państwu możliwie najbardziej płynne przejście w okresie zmian.

1. Dokładny opis towarów

Urzędy Celne Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii będą wymagały jasnego, jednoznacznego opisu Państwa towarów; uproszczonych do maksimum. Jeżeli towary podlegają klasyfikacji, to opis ten będzie stanowił podstawę tej klasyfikacji. Prosimy, aby Państwa faktury obejmowały taki opis, jeśli dotychczas go jeszcze nie zawierały.

2. Pełnomocnictwo

Urząd Celny wymaga od Państwa złożenia formalnego pełnomocnictwa na rzecz Kuehne + Nagel, aby umożliwić nam działanie w Państwa imieniu w zakresie „Przedstawiciela Celnego”. Warunki pełnomocnictwa mogły być już spełnione na podstawie udzielonego już przez Państwa w przeszłości pełnomocnictwa. Jeżeli nie uzupełnili Państwo jeszcze tego dokumentu, to konieczne jest przesłanie pisemnego listu pełnomocnictwa. Jest on prostym dokumentem – jego przykład znajduje się tutaj. Należy go wypełnić na Państwa papierze firmowym oraz wysłać do naszego lokalnego biura Kuehne + Nagel w Unii Europejskiej.

3. Numer rejestracyjny EORI

Numer „EORI” może być wymagany od Państwa, aby zapewnić możliwość importu i eksportu z i do Wielkiej Brytanii. Unijne wytyczne dotyczące rejestracji w EORI są dostępne tutaj, jednak numer zazwyczaj jest administrowany przez  Agencję Celną, pod którą podlega Państwa firma. Jeżeli posiadacie Państwo numer EORI, prosimy o jego podanie osobie kontaktowej w Kuehne + Nagel. Numer ten zawiera się w pełnomocnictwie w punkcie 2.

4. Uiszczenie opłat za wszelkie cła i VAT


Po Brexit’cie; możecie być Państwo zobligowani do ponoszenia kosztów cła i VAT na importowane towary, jednak na obecną chwilę nie jest to potwierdzone. Dodatkowym obowiązkiem importera będzie również poinformowanie Agencji Celnej o sposobie uiszczania opłat z tytułu naliczonego przez organy państwowe cła i VAT.
Bardziej szczegółowe wytyczne będziemy mogli Państwu przekazać z chwilą otrzymania dokładnych informacji dotyczących wymagań nakładanych przez Urząd Celny w Wielkiej Brytanii bądź Komisję Unii Europejskiej.

Zachęcamy do zapoznania się z listem od Zarządu Kuehne + Nagel do Klientów, dostępnym tutaj.

Upoważnienie do działania w formie przedstawiciela bezpośredniego dostępne jest tutaj.

Inne dostępne dokumenty mogą Państwo pobrać tutaj.

Zachęcamy do obejrzenia wywiadu z Wojciechem Sienickim dot. Brexitu, nagranym w studiu Dziennika Gazety Prawnej. Rozmowa ze Zbigniewem Grzegorzewskim dostępna jest tutaj.