IMO 2020 - globalny limit na emisję tlenków siarki

Od 1 stycznia 2020 roku limit emisji tlenków siarki dla statków operujących poza wyznaczonymi obszarami kontroli emisji, zostanie zmniejszony do 0,50% m/m, podczas gdy aktualnie stanowi on 3,50 % m/m. Oznacza to, że od 2020 roku wszystkie statki transportowe będą zobligowane do redukcji emisji tlenków siarki o 85%.

Rozporządzenie będzie miało zastosowanie na całym świecie w sektorze paliw wykorzystywanych na otwartym morzu. Nowe wymagania IMO będą miały wpływ szczególnie na operatorów statków, rafinerie oraz na międzynarodowe rynki ropy naftowej. Perspektywa IMO 2020 doprowadziła do wysokiego poziomu niepewności co do cen i dostępności produktów naftowych.

Obecnie nie jesteśmy w stanie wskazać dokładnego poziomu cen paliw zgodnych z IMO 2020.
Na końcową cenę wpływa kilka czynników:

  • wydarzenia geopolityczne, m.in. sankcje, wojny i działania Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową,
  • ogólny popyt światowej gospodarki na ropę naftową.

Dzisiejsza prognoza zakłada krótko- i średnioterminowy wzrost cen paliwa od 180 USD do 400 USD za TEU (z ujęciem wszystkich kosztów wdrożenia). Zakres ten jest bardzo szeroki, ale obecnie nie może być dalej określony, ponieważ wymienione aspekty mają duży wpływ na rozwój cen.

Wprowadzane ograniczenie wpisuje się w działalność Międzynarodowej Organizacji Morskiej z zakresu ochrony środowiska. Wraz z wdrożeniem IMO 2020, Międzynarodowa Organizacja Morska dąży do zmniejszenia całkowitej emisji siarki ze statków o 77% w okresie od 2020 r. do 2025 r. Ogólnym celem jest zmniejszenie negatywnego wpływu frachtu na ludzkie zdrowie poprzez zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza o 68% w skali światowej, w szczególności w obszarach przybrzeżnych Azji i Pacyfiku, Afryki i Ameryki Łacińskiej.

Rozporządzenie IMO 2020 koncentruje się na redukcji emisji siarki, a nie redukcji emisji dwutlenku węgla. Nie będzie to miało więc bezpośredniego wpływu na globalne ocieplenie, ale zmniejszenie emisji siarki pomaga zapobiegać kwaśnym deszczom i przeciwdziała zakwaszeniu oceanów.

Odpowiedzialny transport morski Kuehne + Nagel

Ważne informacje o IMO 2020:

Najczęściej zadawane pytania opracowane przez
ekspertów Kuehne + Nagel >>>

Prezentacja Kuehne + Nagel dotycząca procesu wprowadzania nowych regulacji i partnerstwie biznesowym z IMO >>>

Ulotka o IMO 2020 zawierająca dodatkowe informacje >>>