Od 1 stycznia 2020 roku limit emisji tlenków siarki dla statków operujących poza wyznaczonymi obszarami kontroli emisji, zostanie zmniejszony do 0,50% m/m, podczas gdy aktualnie stanowi on 3,50 % m/m. Oznacza to, że od 2020 roku wszystkie statki transportowe będą zobligowane do redukcji emisji tlenków siarki o 85%.

Rozporządzenie będzie miało zastosowanie na całym świecie w sektorze paliw wykorzystywanych na otwartym morzu. Nowe wymagania IMO będą miały wpływ szczególnie na operatorów statków, rafinerie oraz na międzynarodowe rynki ropy naftowej. Perspektywa IMO 2020 doprowadziła do wysokiego poziomu niepewności co do cen i dostępności produktów naftowych.

Webinarium: IMO 2020

IMO 2020

Obecnie nie jesteśmy w stanie wskazać dokładnego poziomu cen paliw zgodnych z IMO 2020. Na końcową cenę wpływa kilka czynników: wydarzenia geopolityczne, m.in. sankcje, wojny i działania Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową, ogólny popyt światowej gospodarki na ropę naftową.

Ważne informacje o IMO 2020:

  • Najczęściej zadawane pytania opracowane przez ekspertów Kuehne + Nagel >>>
  • Prezentacja Kuehne + Nagel dotycząca procesu wprowadzania nowych regulacji i partnerstwie biznesowym z IMO >>>
  • Ulotka o IMO 2020 zawierająca dodatkowe informacje >>>

Osoby zainteresowane rozporządzeniem IMO 2020 zapraszamy do obejrzenia webinarium. Sesja live odbyła się 7 listopada  2019 roku.

Podczas webinarium poruszyliśmy kwestie:

•    Czym jest IMO 2020 i jaki wpływ będzie miało na nas wszystkich?
•    Jakie wyzwania wynikają z wdrożenia nowej regulacji?
•    Jakie będę skutki i ryzyka związane z rozporządzeniem