Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) wprowadza nowy globalny limit na emisję tlenków siarki, jej wartość nie będzie mogła przekraczać 0,50% m/m.

Od 1 Stycznia 2020 roku limit emisji tlenków siarki dla statków operujących poza wyznaczonymi obszarami kontroli emisji, zostanie zmniejszony do 0,50% m/m, podczas gdy aktualnie stanowi on 3,50 % m/m.

Wprowadzane ograniczenie wpisuje się w działalność Międzynarodowej Organizacji Morskiej z zakresu ochrony środowiska przed negatywnym wpływem światowego transportu morskiego. Wprowadzenie regulacji w życie bardzo korzystnie wpłynie zarówno na zdrowie ludzi, jak i ogólny stan środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem populacji żyjących w bliskiej odległości od portów i wybrzeży, gatunków morskich, jednocześnie ograniczając również występowanie zjawiska tzw. kwaśnych deszczy.

Odpowiedzialny transport morski Kuehne + Nagel

Kuehne + Nagel jest partnerem biznesowym IMO, który wspiera proces wprowadzania nowych regulacji. Aby dowiedzieć się więcej, pobierz prezentację tutaj

Dodatkowe informacje można uzyskać również w ulotce dotyczącej IMO 2020 tutaj

Zachęcamy do zapoznania się z opracowanym przez IMO, zestawem pytań i  odpowiedzi, który pozwoli rozwiać najczęściej pojawiające się wątpliwości w zakresie nowo wdrażanej regulacji IMO 2020, przejdź do strony klikając tutaj.

Pytania i odpowiedzi dostępne są również na stronie Polskiego Rejestru Statków w języku polskim. Przejdź do strony, klikając tutaj.