Perspektywy i bariery przewozu ładunków towarowych
Arktycznym Szlakiem Morskim

Arktyczny Szlak Morski a zmiany klimatu

Kuehne + Nagel jest przedsiębiorstwem, które wywodzi się z transportu morskiego. Z roku na rok ilość wolumenu realizowanego za pośrednictwem drogi morskiej zwiększa się w zaskakującym tempie.

Arktyczny Szlak Morski jest z pewnością atrakcyjną alternatywą trasy tranzytowej dla międzynarodowej żeglugi morskiej, gdyby nie fakt,że jego eksploatacja negatywnie wpływa na zmiany klimatu.

Kuehne + Nagel w styczniu 2020 roku wstąpiło do Korporacyjnej Deklaracji do spraw Żeglugi Arktycznej. Jej celem jest przekonanie liderów biznesu do  zaprzestania rozwijania rozwiązań transportowych i przemysłowych przez Ocean Arktyczny. Arktyka jest jednym z najbardziej wrażliwych miejsc na świecie i najbardziej narażonym na zmiany klimatu. Kuehne + Nagel popiera tę inicjatywę, która wpisuje się w strategie firmy.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią dołączonego e-book'a, w którym wyjaśniamy:

  • czym jest Arktyczny Szlak Morski i jaka jest jego trasa,
  • dlaczego nie jest obecnie wykorzystywany do transportu towarów,
  • jak ocieplanie klimatu wpływa na eksploatację Arktycznego Szlaku Morskiego,
  • jakie szanse dla swojej działalności upatrują firmy energetyczne,
  • czym jest projekt LNG-2 i jakie bariery związane z degradacją środowiska mogą ograniczyć rozwój ASR i wpłynąć na jego przyszłość.

Według szacunków, wykorzystanie nowego szlaku morskiego pozwoli zaoszczędzić do 46 mln dolarów na kosztach transportu w okresie letnim. Do 2023 roku oszczędności te mogą powiększyć się czterokrotnie, ale czy warto szukać jak najbardziej korzystnych finansowo rozwiązań, gdy stawką jest harmonia naszej planety?

 

Dowiedz się więcej:

» IMO 2020, nowa regulacja dotycząca transportu morskiego

» Jak przygotować przesyłkę drobnicową na palecie?

» Ułożenie palet w kontenerach morskich

» Wymiary i rodzaje kontenerów morskich

» 50 Największych Spedytorów Morskich