Logistyka zintegrowana - specjalistyczna wiedza branżowa

Nasi eksperci posiadają szeroką wiedzę w zakresie sześciu kluczowych sektorów gospodarki. Wiemy dokładnie, jakie wyzwania dotyczą łańcucha dostaw w Twojej branży i wiemy, jak im sprostać. To pozwala nam zaprojektować, wdrożyć i zarządzać rozwiązaniami dostosowanymi do potrzeb Twojej firmy - szybciej i efektywniej.

Przemysł lotniczy

Logistyka zintegrowana - Przemysł lotniczy

Dostępność najlepszych komponentów i minimalny poziom zapasów jest możliwy dzięki prostemu zarządzaniu transportem. Jest on dopasowany do wymagań importu, eksportu, rynku wtórnego oraz MRO (operacjami związanych z konserwacją, naprawami i przeglądami). SkylogistiX oferuje specjalistyczne rozwiązania dla zarządzania sprzętem i produktami lotniczymi.

 • Import do fabryk
 • Rynek wtórny części zamiennych
 • Logistyka sprzętu i produktów lotniczych

Przemysł motoryzacyjny

Logistyka zintegrowana - Przemysł motoryzacyjny

Usprawnienie globalnego łańcucha dostaw jest odpowiedzią na dynamiczne zarządzanie transportem w czasie rzeczywistym. Zapewnienie pełnej widoczności procesów wspomaga rozwiązywanie najbardziej złożonych wyzwań. Zarówno w imporcie do fabryk, dystrybucji, transporcie z oraz do OEM, a także producentów samochodów.

 • Import do fabryk
 • Rynek wtórny części zamiennych

Rynek dóbr konsumpcyjnych

Logistyka zintegrowana - Rynek dóbr konsumpcyjnych

Logistyka zintegrowana oferuje rozwiązania do tworzenia trwałych oszczędności i redukcji kosztów przy jednoczesnej poprawie wydajności dostaw. Zwiększamy konkurencyjność i szybko reagujemy na zmiany - wszystko dla zadowolenia Twojego Klienta.

 • Import do fabryk
 • Logistyka wewnętrzna między fabrykami
 • Zarządzanie dostawami do Klienta

High Tech

Logistyka zintegrowana - High Tech

Optymalizacja całego łańcucha dostaw jest możliwa dzięki globalnej infrastrukturze logistycznej (Logistics Control Centres). Umożliwia ona doskonałą współpracę wszystkich zaangażowanych stron w Twoim łańcuchu dostaw. Pozwala to na zmniejszenie zapasów, niższe koszty dystrybucji i przyspieszenie wprowadzania nowych produktów na rynek.

 • Direct Ship
 • Logistyka odwrócona

Sektor przemysłowy

Logistyka zintegrowana - Sektor przemysłowy

Rozwiązania redukujące złożoność i zmniejszające koszty całkowite. Zwiększamy wydajność wszystkich procesów (przy jednoczesnym przestrzeganiu programu „On-Time-In-Full) i zapewniamy pełną przejrzystość. Nasza infrastruktura stanowi idealną podstawę do dalszej racjonalizacji i standaryzacji operacji globalnych, umożliwiając zwiększenie elastyczności w decyzjach operacyjnych.

 • Import do fabryk
 • Logistyka wewnętrzna miedzy fabrykami
 • Dystrybucja do Klienta końcowego

Produkty medyczne i opieka zdrowotna

Logistyka zintegrowana - Pharma & Healthcare

Oferta koncentruje się na produktach diagnostycznych i farmaceutykach. Umożliwia firmom poprawę ich poziomu zgodności z regulacjami w celu lepszej ochrony produktów i osiągnięcia efektu synergii poprzez współpracę.

 • Podstawowy kanał dystrybucji