KN ControlTower to Centrum Zarządzania dedykowane dla obsługi Zintegrowanego Łańcucha Dostaw. Dostarcza usługi logistyczne, dostosowane do potrzeb Klienta - upraszczając złożoność łańcucha dostaw poprzez zintegrowane i kompleksowe rozwiązania.

KN ControlTower łączy nasze doświadczenie, zasoby logistyczne i innowacyjne technologie, w celu zapewnienia niezbędnej koordynacji sieci. Zapewnia lepszą widoczność przepływu towarów, danych i płatności. Pozwala to na optymalizację logistycznych kosztów operacyjnych, terminów realizacji i poziomu zapasów.