Logistyka kontraktowa

Optymalizacja procesu łańcucha dostaw w zakresie co-packingu - automatyzacja obiegu informacji

Rosnące ilości towarów, wzrastające zapotrzebowanie na produkty dostosowane do indywidualnych potrzeb oraz normy krajowe i lokalne. Czynniki te nakładają coraz większe wymagania na skuteczne i wydajne opakowania produkowane na zamówienie. Obecnie informacje w czasie rzeczywistym są niezbędne, aby stymulować, realizować, dostosowywać i usprawniać przepływ pracy. Nie będzie bez nich możliwe również mierzenie, raportowanie i podnoszenie standardów świadczonych usług.

Jakość usług dostosowana jest do zmieniających się potrzeb Klientów. System manualny nie jest już w stanie spełnić wymagań dotyczących szybkości, złożoności i dokładności. Kuehne + Nagel korzysta obecnie z najnowocześniejszego rozwiązania w zakresie pakowania na zamówienie. Zapewnia w ten sposób przejrzystość i widoczność wszelkich wykonywanych dla Ciebie działań.

PackManager® – natychmiastowa łączność i pełna przejrzystość funkcjonowania

Modułowe, oparte na chmurze rozwiązanie PackManager® oferowane przez Nulogy, rejestruje w czasie rzeczywistym informacje o zamówieniach, zapasach i produkcji. Zostało stworzone by zoptymalizować przepływ pracy, poprawić jakość i zwiększyć elastyczność usług. Ma za zadanie również usprawnienie działania całości łańcucha dostaw w ramach co-packing'u.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.

Zestaw funkcjonalności

Elastyczność w dostosowywaniu procesów do potrzeb Klienta pozwala nam integrować rozwiązania, spełniając specjalistyczne wymagania każdego.

 • Przejrzyste wyceny z pełnym obrazem kosztów jednostkowych, takich jak nakład pracy, wykorzystanie przestrzeni, zużycie materiałów i maszyn.
 • Optymalne, pozwalające oszczędzać zasoby i planowo zaprojektowane linie produkcyjne, zapewniające maksymalną produktywność.
 • Ciągła kontrola produktywności, która pozwala na natychmiastowe działania naprawcze.
 • Wgląd w czasie rzeczywistym w poziomy zapasów, w tym w usługi planowania zasobów materiałowych (MRP) i zarządzania zapasami przez sprzedawców (VMI).
 • Elektroniczny, cyfrowy i zintegrowany proces kontroli jakości umożliwiający stały mobilny monitoring.
 • Możliwość śledzenia każdego elementu, partii i daty ważności za pomocą jednego kliknięcia myszką, a także elastyczne funkcje wycofywania produktów.
 • Dostosowane do potrzeb klienta usługi prowadzenia rozliczeń i fakturowania.
 • Samoobsługowy portal kliencki do PackManagera®.

     Większa produktywność i wydajność

Informacje w czasie rzeczywistym są atutem, który pozwala na uzyskanie i utrzymanie pełnej kontroli nad całością procesów copackingu.

 • Szybsze i dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta wyceny, integracja zleceń i procesy realizacji projektów.
 • Niższe poziomy zapasów oraz braki przestojów.
 • rozwiązania zgodne z Dobrą Praktyką Produkcyjną (GMP) / wymogami Administracji ds. Żywności i Leków (FDA). Wspierają operacje współprodukcji farmaceutycznej o wysokiej wrażliwości.
 • Szybsze i mniej kosztowne procesy wycofywania produktów z rynku.
 • Poprawa parametrów związanych z ochroną środowiska.
 • Bezpośredni kontakt do eksperta.
 • Dostęp do trendów rynkowych i innowacji.

Usprawnić - poziom co-packingu w Twojej firmie.

Doskonała jakość usług co-packingu stale poprawia wydajność i zwiększa satysfakcję klientów.

 • Niższe koszty co-packingu
 • Udoskonalona jakość produktu
 • Zwiększenie tempa wprowadzania na rynek
 • Lepsza jakość usług dla klientów


PackManager® jest integralną częścią innowacyjnego rozwiązania firmy Kuehne + Nagel - Pakowanie. Stanowi część szerszej strategii, dzięki której firma Kuehne + Nagel inwestuje również w równoległe wdrażanie najnowszej technologii. Obejmuje ona roboty współpracujące oraz ewolucję w zakresie współpracy i partnerstwa z lokalnym dostawcą opakowań. Ta holistyczna filozofia tworzenia wartości dodanej jest stale rozwijana w zakładach Kuehne + Nagel na całym świecie. Wykraczamy w ten sposób poza oczekiwania naszych Klientów i umożliwiamy im sprostanie wyzwaniom rynkowym oraz rozwój ich firm.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji lub chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami.