Logistyka kontraktowa

Optymalizacja procesu łańcucha dostaw w zakresie co-packingu - automatyzacja obiegu informacji

Rosnące ilości towarów, wzrastające zapotrzebowanie na produkty dostosowane do indywidualnych potrzeb oraz normy krajowe i lokalne, nakładają coraz wyższe wymagania na skuteczne i wydajne opakowania produkowane na zamówienie. Obecnie informacje w czasie rzeczywistym są niezbędne, aby stymulować, realizować, dostosowywać i usprawniać przepływ pracy, jak również aby mierzyć, raportować i podnosić standardy świadczonych usług.

Jakość usług dostosowana jest do zmieniających się potrzeb Klientów. System manualny nie jest już w stanie spełnić wymagań dotyczących szybkości, złożoności i dokładności. Kuehne + Nagel korzysta obecnie z najnowocześniejszego rozwiązania w zakresie pakowania na zamówienie, aby zapewnić przejrzystość i widoczność wszelkich wykonywanych dla Ciebie działań.

PackManager® – natychmiastowa łączność i pełna przejrzystość funkcjonowania

Modułowe, oparte na chmurze rozwiązanie PackManager® oferowane przez Nulogy, rejestruje w czasie rzeczywistym informacje o zamówieniach, zapasach i produkcji. Zostało stworzone z myślą, aby zoptymalizować przepływ pracy, poprawić jakość i zwiększyć elastyczność usług oraz usprawnić działanie całości łańcucha dostaw w ramach co-packing'u.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.

Zestaw funkcjonalności

Elastyczność w dostosowywaniu procesów do potrzeb Klienta pozwala nam integrować rozwiązania, spełniając specjalistyczne wymagania każdego.

 • Przejrzyste wyceny z pełnym obrazem kosztów jednostkowych, takich jak nakład pracy, wykorzystanie przestrzeni, zużycie materiałów i maszyn.
 • Optymalne, pozwalające oszczędzać zasoby i planowo zaprojektowane linie produkcyjne, zapewniające maksymalną produktywność.
 • Ciągła kontrola produktywności, która pozwala na natychmiastowe działania naprawcze.
 • Wgląd w czasie rzeczywistym w poziomy zapasów, w tym w usługi planowania zasobów materiałowych (MRP) i zarządzania zapasami przez sprzedawców (VMI).
 • Elektroniczny, cyfrowy i zintegrowany proces kontroli jakości umożliwiający stały mobilny monitoring.
 • Możliwość śledzenia każdego elementu, partii i daty ważności za pomocą jednego kliknięcia myszką, a także elastyczne funkcje wycofywania produktów.
 • Dostosowane do potrzeb klienta usługi prowadzenia rozliczeń i fakturowania.
 • Samoobsługowy portal kliencki do PackManagera®.

     Lepsza produktywność i większa wydajność

Informacje w czasie rzeczywistym są atutem, który pozwala na uzyskanie i utrzymanie pełnej kontroli nad całością procesów copackingu.

 • Szybsze i dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta wyceny, integracja zleceń i procesy realizacji projektów.
 • Niższe poziomy zapasów oraz braki przestojów.
 • Wcześniej przetestowane,  zgodne z Dobrą Praktyką Produkcyjną (GMP) / wymogami Administracji ds. Żywności i Leków (FDA) rozwiązania wspierające operacje współprodukcji farmaceutycznej o wysokiej wrażliwości.
 • Szybsze i mniej kosztowne procesy wycofywania produktów z rynku.
 • Poprawa parametrów związanych z ochroną środowiska.
 • Bezpośredni kontakt do eksperta.
 • Dostęp do trendów rynkowych i innowacji.

Usprawnić - poziom co-packingu w Twojej firmie.

Doskonała jakość usług co-packingu stale poprawia wydajność i zwiększa satysfakcję klientów.

 • Niższe koszty co-packingu
 • Udoskonalona jakość produktu
 • Zwiększenie tempa wprowadzania na rynek
 • Lepsza jakość usług dla klientów

PackManager® jest integralną częścią innowacyjnego rozwiązania firmy Kuehne + Nagel - Pakowanie. Stanowi część szerszej strategii, dzięki której firma Kuehne + Nagel inwestuje również w równoległe wdrażanie najnowszej technologii robotów współpracujących oraz ewolucję w zakresie współpracy i partnerstwa z lokalnym dostawcą opakowań. Ta bardziej holistyczna filozofia tworzenia wartości dodanej jest stale rozwijana w zakładach Kuehne + Nagel na całym świecie, wyłącznie po to, aby umożliwić naszym działaniom sprostanie wyzwaniom ich rynków oraz rozwój ich firm poprzez wykraczanie poza oczekiwania klientów.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji lub chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami.