Znajdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Ogólne

Czym są incoterms?

Incoterms to jedenaście 3-literowych kodów, które używane są w międzynarodowym obrocie towarami, związanych z takimi zagadnieniami jak kontrola towaru i odpowiedzialność finansowa, w tym płatność za ubezpieczenie ładunku i fracht. Jest to zbiór wspólnych reguł określających obowiązki każdej ze stron tak, aby zminimalizować możliwość nieporozumień.

Czy oferujemy odprawę celną z odroczonym VAT-em?

W portfolio usług celnych Kuehne + Nagel, obok odprawy standardowej oraz tranzytu, jesteśmy w stanie dokonać odprawy celnej uproszczonej z odroczonym VAT, po wcześniejszej weryfikacji z naszą agencją celną.

Gdzie mogę sprawdzić status przesyłki?

Kuehne + Nagel umożliwia śledzenie statusu przesyłki za pomocą systemu KN Login. Więcej informacje znajdziesz tu:
https://pl.kuehne-nagel.com/pl_pl/other-links/kn-login/

Czy umożliwiacie transport towarów niebezpiecznych?

Firma Kuehne + Nagel umożliwia transport niektórych materiałów niebezpiecznych. Za rozwiązania w zakresie opakowania odpowiada nasza specjalistyczna firma wewnętrzna. Jej pracownicy są ekspertami w rozwiązaniach służących do transportu niebezpiecznych towarów. Więcej informacji można uzyskać w najbliższym biurze. Inne informacje dostępne są również na naszych stronach www (tylko w języku angielskim): informacje o frachcie lotniczym, morskim i drogowym.

Co to jest ADR?

Celem "Europejskiego Porozumienia o Międzynarodowym Przewozie Towarów Niebezpiecznych" (ADR) jest zagwarantowanie swobodnego przewozu niebezpiecznych towarów drogą lądową przez granice między państwami o ile towar, pojazdy i kierowcy spełniają jego wymogi.

Co to jest MSDS?

Karta charakterystyki substancji (Material Safety Data Sheet) to dokument zawierający informacje zarówno dla pracowników jak i dla personelu ratowniczego dotyczące możliwych zagrożeń, takich jak pożar, zagrożenie zdrowia, wrażliwości i środowiska oraz możliwości bezpiecznego obchodzenia się daną substancją chemiczną.


Transport morski

Jakie są rodzaje kontenerów i ich wymiary?

Podstawowe rodzaje kontenerów to:

  • Open top
  • Flat rack
  • Standard
  • Reefer

Ich specyfikacje i dokładne wymiary dostępne są tutaj.

Dodatkowo przeczytaj nasz artykuł w bazie wiedzy o tym jak ułożyć palety w kontenerze morskim.

Co oznacza skrót "w/m"?

Za pomocą formuły do obliczenia frachtu morskiego wybiera się wartość większą (ilość ton lub metrów sześciennych) i mnoży ją przez podana stawkę frachtową. Jeżeli obliczony fracht jest niższy od stawki minimalnej, należy przyjąć stawkę minimum (ang. weight / measurement).

Jaki jest czas realizacji bezpośrednich połączeń LCL?

W zależności od odległości portu wyjścia lub przeznaczenia, czas transportu tzw. transit time ( czas fizycznego przemieszczania się statku od portu do portu) może być bardzo różny.  Przykładowo import z Dalekiego Wschodu do Gdańska z głównych portów załadunkowych - Qingdao, Shangai, Ningbo, Yantian, Hong Kong, Singapore oscyluje w granicach 35-40 dni.

 

Jeżeli nie wiesz jaki rodzaj transportu wybrać przeczytaj nasz artykuł w bazie wiedzy: Wybierz najlepszy rodzaj transportu.

Czym jest Cut Off?

Cut off to graniczny termin dostawy ładunku do magazynu przewoźnika - łącznie z dokumentacją.

Jaki jest Cut Off?

Często  przewoźnicy wymagają otrzymania dokumentacji 1-2 dni przez dostawą towaru, w celu przeprowadzenia  procedur celnych i zaplanowania miejsca dla ładunku w kontenerze.

Na czym polega konsolidacja przesyłek?

Produkt LCL to odpowiednik produktu drobnicowego w transporcie drogowym. Tak samo jak w transporcie drogowym konsolidujemy towar od wielu nadawców do wielu odbiorców w jednym środku transportu -  w tym przypadku w kontenerze.
Różnica polega tylko na czasie transportu oraz zasięgu geograficznym.


Transport lotniczy

Jaka może być maksymalna wysokość palety nadawanej do transportu lotniczego?

Wysokość palet do samolotów frachtowych uzależniony od typu samolotu (tzw. main deck) – 240-260 cm  - za każdym razem wysokość powyżej 160 cm jest sprawdzana z linią lotniczą.

Czy przewozimy towary niebezpieczne zgodnie z przepisami IATA DGR lub przesyłki ponadgabarytowe?

TAK, przewozimy oba rodzaje towarów.

Co to jest serwis RFS?

RFS, czyli Road Feeder Service, to połączenia drogowe między lotniskami. 

Dowiedz się więcej o uzyskaniu Statusu Znanego Nadawcy w transporcie lotniczym.

Czy organizujemy transporty lotnicze w temperaturze kontrolowanej? Jakiego typu serwisy mamy w naszej ofercie?

TAK. Możemy zaoferować usługi door-door:

  •  active (specjalistyczne kontenery lotnicze z ustawianą temperaturą)
  • passive (dedykowany transfer z samolotu do magazynu / koce termalne / żele chłodzące itd.)

Najczęściej oferowane produkty w kontrolowanej temperaturze to 2-8*C lub 15-25*C.

Kuehne + Nagel podchodzi elastycznie i jest w stanie zaproponować rozwiązanie, które będzie wymagał klient.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o transporcie towarów farmaceutycznych to przeczytaj nasz artykuł na ten temat w bazie wiedzy

Czy w transporcie lotniczym trzeba stosować palety fumigowane?

TAK, są wymagane.


Transport drogowy

Jakie wymiary powinna mieć paleta, gdy chcę wysłać towar za pośrednictwem sieci drobnicowej?

Przesyłki drobnicowe są przewożone na paletach przemysłowych lub europaletach.
Towar ogólnego przeznaczenia nadaje się do przewozu drogowego jako drobnica, ale musisz przestrzegać norm sieci związanych z załadunkiem, jak niżej:
•    Maksymalna waga jednej przesyłki wynosi 2500 kg
•    Maksymalna waga jednostkowa wynosi 1500 kg
•    Maksymalna długość jednostkowa wynosi 2,40 m
•    Maksymalna wysokość jednostkowa wynosi 2,20 m
•    Maksymalna szerokość wynosi 2,40 m

Jakie są różnice pomiędzy europaletami a paletami przemysłowymi i jakie są wymiary?

Różnica pomiędzy paletami euro a przemysłowymi związana jest z rozmiarami.
Wymiary są następujące:
•    Paleta przemysłowa: 120 x 100 x 25 cm
•    Europaleta: 120 x 80 x 25 cm

Dowiedz się więcej jak przygotować przesyłkę drobnicową na palecie.

Czy dostarczamy autami z windą?

Tak. Nie jest to związane z żadnymi dodatkowymi kosztami. Warunkiem koniecznym jest umieszczenie stosownego wymogu w zleceniu spedycyjnym.

Czy kierowca ma możliwość rozładunku?

Dostawy realizowane są do rampy w magazynie odbiorcy, lub w przypadku braku rampy rozładunkowej do poziomu gruntu.

Czy jest możliwość dostawy na konkretną godzinę?

Dostawy realizowane są w standardowych godzinach 8:00-16:00. Dostawy na awizowaną godzinę wymagają planowania samochodów dedykowanych, których koszt kalkulowany jest na indywidualne zapytanie.

Czy dzwonimy do odbiorcy przed dostawą?

Usługa awizacji w Polsce i większości krajów sieci EuroLink  jest usługą nieodpłatną wykonywaną zgodnie z instrukcjami zawartymi w zleceniu spedycyjnym ( nie jest usługą standardową wykonywaną do każdego zlecenia). Konieczne jest zatem umieszczenie odpowiednich instrukcji w zleceniu spedycyjnym. We Włoszech i Belgii ta usługa jest odpłatna.

Czy przesyłki są ubezpieczone w standardzie?

Standardowa odpowiedzialność Kuehne + Nagel zgodna jest z Modelowymi Warunkami FIATA. Kuehne + Nagel oferuje każdorazowo możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia CARGO, którego koszt kalkulowany jest w zależności od wartości i rodzaju ubezpieczanego towaru.

Do kiedy należy złożyć zlecenie, aby odbiór był w danym dniu?

Zlecenia importowe należy przesyłać do godziny 14:00 w dniu poprzedzającym planowaną datę odbioru. Zlecenia exportowe należy przesyłać do 15:00 w dniu poprzedzającym planowany odbiór. Zlecenia exportowe przesłane po tym terminie lub w dniu planowanego odbioru są każdorazowo weryfikowane pod kątem możliwości organizacji odbioru.

Czy jest opcja dostawy „express”?

Kuehne + Nagel oferuje produkt EuroLink First dostępny w większości krajów sieci EuroLink. Usługa ta oznacza priorytetową (niegwarantowaną) dostawę, jest dodatkowo płatna. Istnieją ograniczenia możliwości wykupienia produktu ze względu na specyfikę przesyłki. Szczegóły należy weryfikować z Działem Operacyjnym.


Ubezpieczenie i opłaty celne

Na jaką kwotę ubezpieczone są przesyłki?

Możemy zagwarantować odszkodowanie do pełnej wartości ubezpieczonego towaru, niezależnie od przyczyny czy winy po stronie przewoźnika. Dokładne informacje można znaleźć na naszej międzynarodowej stronie www (tylko w języku angielskim) i od naszych agentów ubezpieczeniowych w 30 krajach.

Ile wynosi odszkodowanie w przypadku uszkodzenia opakowania?

Jeśli opakowanie zostanie uszkodzone, wynikłe z tego szkody zostaną zrekompensowane.

Więcej informacji o ubezpieczeniach można znaleźć tutaj (informacje tylko w języku angielskim).

Czy firma załatwi formalności celne?

Tak. Kuehne + Nagel organizuje usługi agentów celnych na każdym poziomie. Kuehne + Nagel zapewnia wszystkie rodzaje obsługi celnej: przygotowanie dokumentów celnych i ich przesyłkę, zarządzanie procedurą odprawy, przygotowanie dokumentów importowych, uzyskanie dokumentów normatywnych. Wystarczy zaznaczyć w trackie rezerwacji. Więcej informacji można uzyskać w najbliższym biurze.

Jakie dokumenty mam przygotować dla odprawy celnej?

Wykorzystując nasz system rezerwacji, cały proces odprawy celnej zostanie przeprowadzony przez licencjonowanych pracowników firmy Kuehne + Nagel. Wystarczy, abyś przekazał wszystkie dokumenty naszym pracownikom, a resztą my się zajmiemy.

Więcej informacji można uzyskać w najbliższym biurze.