Floating Contact Form Portlet
Wydawca treści

Powrót Digitalizacja w branży logistycznej

Operator logistyczny ściśle współpracując ze swoimi partnerami z najróżniejszych sektorów rynkowych oraz chcąc dostarczać usług, które cechuje dalekowzroczne podejście, musi przewidywać trendy technologiczne oraz szybko się do nich dostosowywać.

Istotnym aspektem budowy pozycji rynkowej jest kontynuujące rozwijanie oferty oraz wdrażanie nowych systemów, które wzbogacają podstawową działalność firmy. Dzisiaj, to głównie systemy informatyczne, które posiada operator logistyczny stanowią o jego przewadze rynkowej oraz budują wartość dodaną we współpracy z Klientem.

Najważniejszą cechą takich systemów jest ich intuicyjność oraz prostota, tak aby na co dzień wspierały oraz optymalizowały operacje logistyczne, korzystających z nich firm i ich pracowników.

Czy warto korzystać z systemów informatycznych we współpracy z operatorem logistycznym?

W dobie cyfryzacji i ułatwionego dostępu do zaawansowanych technologii informatycznych, oczekujemy od partnerów biznesowych implementacji najnowocześniejszych rozwiązań na skalę tych, które towarzyszą nam w życiu osobistym. Przełomowe rozwiązania technologiczne nie są już postrzegane przez pryzmat gadżetów, które znajdą zastosowanie jedynie urozmaicając czas wolny. Dzisiaj, będąc dostępnymi na skalę masową, dostrzegliśmy także jak ogromną wartość tworzą w relacjach biznesowych.

W branży logistycznej złożoność podejmowanych procesów powoduje, iż właściwy poziom komunikacji między Klientem, a operatorem logistycznym był często bardzo ciężki, wręcz nie możliwy do osiągnięcia, szczególnie biorąc pod uwagę liczbę ogniw zaangażowanych w proces, zarówno po stronie nadania towaru, w ramach jego ścieżki transportu, aż po finalnego odbiorcę. Dodatkowo, odmienne godziny pracy podyktowane różnicą stref czasowych utrudniały komunikację.

Globalni operatorzy logistyczni oferują dostęp do informacji o transporcie towarów w czasie rzeczywistym, co eliminuje potrzebę czasochłonnej oraz pracochłonnej korespondencji między zaangażowanymi stronami. Dziś korzystając z systemów służących do namierzania przesyłki, każde z ogniw procesu w każdej chwili posiada dostęp do szczegółowych danych o transporcie. Możliwość track & trace to jedna z podstawowych usług oferowanych przez liderów branży transportowo-logistycznej.

Na jakie funkcjonalności warto zwrócić uwagę przy ocenie systemów oferowanych przez operatorów logistycznych?

 • Widoczność oraz kontrola nad przesyłką w czasie rzeczywistym,
 • Dostęp do wszystkich kluczowych danych dotyczących transportu,
 • Dostęp do natychmiastowych powiadomień o nieprzewidzianych zdarzeniach,
 • Możliwość pracy z różnymi wskaźnikami KPI,
 • Możliwość generowania raportów i ekstraktów danych.

Co więcej, prędkość przepływu informacji oraz zachodzących zmian wymaga dużej elastyczności od operatora logistycznego. Szybką reakcję na natychmiastowe potrzeby Klienta zapewniają internetowe systemy służące do wyceny i rezerwacji transportu online, bez jakiejkolwiek potrzeby kontaktu z opiekunem handlowym bądź spedytorem. Takie narzędzia gwarantują,

 • Szybkie wyceny transportu online,
 • Rezerwację transportu online,
 • Kompleksowe monitorowanie transportu,
 • Kontrolę nad czasem i sposobem poświęcanym na zlecenie transportu.

Branża logistyczna nieustająco wymaga kontynuacji poszukiwania nowych, jeszcze bardziej wygodnych, prostych w użytku, a jednocześnie zaawansowanych technologicznie rozwiązań. Odpowiedzią na tę dynamikę jest udostępnienie pierwszej cyfrowej platformy, oferującej przejrzysty dostęp do danych dotyczących usług globalnego transportu morskiego.

Platforma seaexplorer oferuje:

 • Wysoki poziom integracji i partnerstwa ze wszystkimi głównymi przewoźnikami,
 • Dostęp do parametrów dotyczących czasu tranzytu,
 • Dostęp do zaawansowanych danych porównawczych, jak ocena emisji, wspierając tym samym podejmowanie ekologicznie odpowiedzialnych decyzji.

Innowacyjność operatora logistycznego to także potrzeba przystosowania powierzchni magazynowych do nowoczesnych standardów. Obsługując klientów wywodzących się z różnych sektorów rynkowych, ważne jest dostosowanie technologii do ich unikatowych potrzeb.

Nie w każdej branży można zastosować pełną lub nawet częściową automatyzację procesów. W zależności od specyfiki skomplikowania operacji, wolumenów i obszaru pracy oraz stosowanych systemów informatycznych należy dopasować rozważaną technologię i odpowiednio dobrać rozwiązanie względem oczekiwań Klienta. 

Ważny jest dobór odpowiedniej technologii, systemów sortowania, składowania czy wdrożenia w pełni zautomatyzowanych wózków lub robotów poprzedzony wewnętrzną analizą procesów i oceną opłacalności rozważanego konceptu.

Czy firma Kuehne+Nagel wspiera swoją działalność innowacyjnymi systemami informatycznymi?

Spełniając globalne standardy, firma Kuehne+Nagel posiada takie systemy jak myKN, system dający pełną widoczność oraz kontrolę nad przesyłką.

Co więcej, platforma SeaExplorer to autorskie narzędzie firmy Kuehne+Nagel. Ponadto, firma Kuehne+Nagel będąc liderem logistyki zintegrowanej, oferuje unikatowe rozwiązania, które wpisują się w strategię firmy dotyczącą innowacyjności i poszukiwania najlepszych i optymalnych rozwiązań dla naszych klientów.