Floating Contact Form Portlet

Asset Publisher

Czym jest CSR?

Content available in Polish only.

Jak narodziła się społeczna odpowiedzialność biznesu i dokąd zmierza?

Kryzysy społeczno-gospodacze, bunty lokalnych społeczności, katastrofy ekologiczne oraz manipulacje przedsiębiorstw doprowadziły do szerszego zainteresowania tematem CSR przez różne podmioty oraz próby zdefiniowania tego, czym ono właściwie jest.

Jedną z pierwszych międzynarodowych akcji było podjęcie tematu odpowiedzialności społecznej przez Organizację Narodów Zjednoczonych. W 1999 roku na Światowym Forum Ekonomicznym, Sekretarz Generalny ONZ Kofi Annan ogłosił inicjatywę Global Compact.Zainspirował liderów biznesowych do współpracy z rządami państw w celu wsparcia najbiedniejszych i najbardziej potrzebujących poprzez odpowiedzialny i zrównoważony biznes.

Ówczesny Sekretarz Generalny ONZ wezwał biznesmenów z całego świata do podjęcia, poparcia i wdrożenia podstawowych wartości
w zakresie praw człowieka, standardów pracy i ochrony środowiska. Ludzie biznesu z całego świata dołączyli do inicjatywy Global Compact i wprowadzali do swoich strategii elementy uwzględniające realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG),które w 2015 r. zastąpiły Milenijne Cele Zrównoważonego Rozwoju - MDGs).

Kofi Annan podczas przemowy zaznaczył również, że musimy wybrać między rynkiem globalnym zorientowanym tylko na osiągniecie krótkoterminowego zysku,a tym z "ludzką twarzą",między światem, który skazuje jedną czwartą ludności na głód i nędzę a tym, który daje każdemu przynajmniej szansę na godne życie w zdrowym środowisku naturalnym. Między postawą dążenia do celu bez oglądania się za siebie, która skłania do niedostrzegania losów przegranych,a przyszłością, w której silni i odnoszący sukcesy zaakceptują swoją odpowiedzialność i przywództwo a tym samym wykażą, że myślą kategoriami globalnymi.

Zachęcany do pobrania i lektury artykułu.


Contact our expert

Contact us

Contact our expert

Get in touch