Floating Contact Form Portlet

Wydawca treści

Pomoc w czasie spowolnienia łańcucha dostaw

Kuehne+Nagel zdaje sobie sprawę z konieczności bliskiej współpracy z naszymi Klientami w tym trudnym okresie. Sytuacja, w której znaleźliśmy się jest bezprecedensowa.

Rozwiązania w miejscu produkcji:

Wiele zakładów produkcyjnych nie posiada dużych magazynów, ale ze względu na spowolnienie dostaw przychodzących jest możliwość, że miejsce pierwotnie przeznaczone na magazynowanie surowców lub komponentów może być częściowo dostępne. Warto rozważyć przechowywanie gotowych produktów w miejscu produkcji zanim podejmie się decyzję o wprowadzeniu ich do międzynarodowego łańcucha dostaw. Jest to najlepsza opcja do ograniczenia zarówno ryzyka jakichkolwiek zakłóceń, jak i dodatkowych kosztów.

Magazynowanie w miejscu produkcji

Kuehne+Nagel w Azji posiada ponad 79 CFS (container freight station) w 49 lokalizacjach i w 16 krajach.

Oferujemy dwa rodzaje rozwiązań do przechowywania towarów:

 • Przechowywanie ładunku w magazynach
 • Przechowywanie towarów poza magazynem (czasowe; wymagana wcześniejsza rezerwacja i zgoda przewoźnika)

Opcja opóźnienia transportu

Niektórzy przewoźnicy udostępnili opcje opóźnienia w transporcie (DIT). Polega ona na tym, że kontenery są rozładowywane w porcie przeładunkowym, a następnie przeładowywane na późniejszy statek.

Można to zastosować tylko dla wolumenu określonego w liście przewozowym, ilości tej nie można rozbić i podzielić na inne transporty. Czas opóźnienia wynosi wtedy od 7 do 14 dni, wówczas obowiązuje opłata za postój. Pojawią się także inne opłaty, takie jak: opłata manipulacyjna, opłata za podniesienie i zdjęcie kontenera (lift on/off), przesunięcie opłaty czy renominacja.

W poszukiwaniu najbardziej optymalnego transportu morskiego - Seaexplorer

Jedną z kluczowych zalet współpracy ze spedytorem jest wiele ofert na serwis z różnymi czasami tranzytu dla tych samych par portów.

Kuehne + Nagel opracowało platformę cyfrową SeaExplorer dla wszystkich dostępnych połączeń morskich. Nowa wersja SeaExplorer zapewnia potrzebną do złagodzenia zakłóceń transparentność. Oferuje przegląd alternatywnych tras, usług z najlepszą oceną pod względem niezawodności oraz serwisów o najniższej emisji CO2

Porty pomocnicze w Polsce

Obecna sytuacja może być dobrym momentem na wykorzystanie portów pomocniczych w Polsce jako potencjalnego środka do:

 • Opóźnienia dostawy i przechowywania ładunku w pobliskim porcie
 • Elastycznego magazynowania towaru na nabrzeżu
 • Przybliżenia składowanego ładunku do miejsca docelowego

Warto rozważyć polskie porty, takie jak: Gdańsk, Gdynia, Szczecin.

 

Rozwiązania w miejscu docelowym (niezbędna wcześniejsza rezerwacja i zgoda przewoźnika)

 • Rozwiązanie off quay:

Porty w Polsce nie zostały zaprojektowane jako miejsce długoterminowego przechowywania ładunków, dlatego też warto rozważyć rozwiązanie off quay. Punkty magazynowe poza nabrzeżem znajdują się zazwyczaj w bezpośrednim otoczeniu portu morskiego. Taki rodzaj składowania jest alternatywą, która co prawda generuje dodatkowe koszty związane z przenoszeniem towaru, ale w ujęciu ogólnym jest to tańsza opcja niż przechowywanie ładunku bezpośrednio w magazynach portowych.

 • Zmiana sposobu realizacji transportu

Kuehne+Nagel ma dostęp do sieci kolejowej w ramach obsługi transportu intermodalnego. Prawdopodobnie opłata za przewóz całego kontenera może ulec zmianie i wpłynąć na czas realizacji transportu, ale warto rozważyć tę opcję.

Kuehne+Nagel w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie uruchomiło nowe rozwiązanie kolejowe KN Eurasia Express.

Należy także pamiętać, że opłaty za przetrzymywanie kontenera są naliczane do momentu jego zwrotu w wyznaczonym punkcie. Nie ma znaczenia lokalizacja kontenera.

 • Odchudzanie” kontenerów

Kuehne+Nagel w niektórych przypadkach może uzyskać dostęp do kontenerów, wypakować towar i ponownie go zapakować do zasobnika przewoźnika. Generuje to koszty związane z usługą i ze zmianami w taryfie magazynowania, jednak w ujęciu ogólnym dość szybko przynosi oszczędności dla Klienta.

 • Magazynowanie w pobliżu portu

Kuehne+Nagel w Polsce w swojej ofercie posiada szereg rozwiązań w zakresie magazynowania towarów w pobliżu portu.

Wcześniej usługi te koncentrowały się na przyjmowaniu kontenerów, wypakowywaniu towaru a następnie:

 • Opracowywaniu rozwiązań dla magazynowania ładunków / RDC (Regional Distribution Center)
 • Obsługa zapasów i wypakowanie towaru na paletę w celu wysyłki do finalnego odbiorcy (DC Bypass)

Obecnie, nasi Klienci nadal mają możliwość wykorzystywania tych obiektów do składowania swoich towarów.